Wyślij
Udostępnij:
 
 
Termedia najsilniejszym wydawnictwem naukowym w Środkowej i Wschodniej Europie
Autor: Krystian Lurka |Data: 25.06.2019
 
 
Clarivate Analytics (Web of Science) – jedna z dwóch wiodących na świecie baz indeksacyjnych, na podstawie których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje Listę Czasopism Naukowych - opublikowała najnowszy ranking czasopism z współczynnikiem wpływu impact factor. Wynika z niego, że Termedia jest najbardziej wpływowym wydawnictwem naukowym w Środkowej i Wschodniej Europie.
Na liście znalazło się dziewięć czasopism naukowych publikowanych na platformie wydawnictwa Termedia:
- Archives of Medical Science (IF= 2.38),
- Biology of Sport (IF= 2.20),
- Journal of Contemporary Brachytherapy (IF= 1.84),
- Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii (IF= 1.75),
- Central European Journal of Immunology (IF= 1.45),
- Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej (IF= 1.16),
- Folia Neuropathologica (IF= 1.16),
- Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques (IF= 1.14),
- Polish Journal of Pathology (IF= 0.66).

Dwa z naszych periodyków, to jest Archives of Medical Science i Biology of Sport, znalazły się w pierwszej dziesiątce czasopism z Polski (wszystkie dyscypliny).

Serdecznie gratulujemy redakcjom wszystkich czasopism, które zostały ujęte w rankingu, i mamy nadzieję że w przyszłym roku wskaźniki impact factor nadal będą rosły. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w prowadzenie czasopism.

W przyszłorocznym rankingu mamy nadzieję zobaczyć jeszcze więcej czasopism publikowanych na naszej platformie.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe