Wyślij
Udostępnij:
 
 
Trzeba wiedzieć, żeby zwyciężyć: listopad – Światowy Miesiąc Świadomości Raka Płuca
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 03.11.2010
 
 
Istnieje wiele powodów, dla których nie wykonujemy regularnie kontrolnych badań płuc, ale najczęstszym z nich jest strach przed diagnozą: nowotwór. Laura Łącz, Magdalena Stużyńska, Grzegorz Małecki, dr n. med. Tomasz Grodzki oraz Renata Błochowiak w ramach rozpoczynającej się w listopadzie kampanii edukacyjnej „Trzeba wiedzieć, żeby zwyciężyć!”, przekonywać będą do przyjęcia odpowiedzialnej postawy wobec własnego zdrowia.
Źródło: Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca oddział w Szczecinie

Plakaty z przesłaniem ambasadorów kampanii trafią na początku listopada do 11 tys. firm w całej Polsce, mediów i ośrodków leczenia. W listopadzie w internecie uruchomiona będzie specjalna strona www.listopad.rakpluca.info. Organizatorami kampanii są Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca oddział Szczecin oraz firma Roche Polska.

Zgodnie z przesłaniem kampanii „Trzeba wiedzieć, żeby zwyciężyć!” osoby znajdujące się w grupie ryzyka wystąpienia raka płuca powinny koniecznie zwrócić się do lekarza z prośbą o skierowanie na badanie RTG lub tomografię komputerową klatki piersiowej. W Polsce większość przypadków nowotworów płuca jest wciąż rozpoznawana dopiero w zaawansowanym stadium choroby, gdy rak zdążył zaatakować sąsiednie tkanki lub inne części ciała i nie może już zostać usunięty chirurgicznie; dlatego tak ważne jest nieustanne przypominanie o wykonywaniu badań kontrolnych.

Swoje wsparcie dla działań prowadzonych w ramach Światowego Miesiąca Świadomości Raka Płuca, przyjmując role Ambasadorów kampanii, zadeklarowali: dr hab. med. Tomasz Grodzki, profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, aktorzy Laura Łącz, Magdalena Stużyńska oraz Grzegorz Małecki, a także przyjaciółka osoby chorej na raka płuca – pani Renata Błochowiak. Ambasadorzy kampanii jednogłośnie przekonują: poddając się badaniom kontrolnym, możemy tylko zyskać – pewność, że jesteśmy zdrowi lub czas, aby podjąć walkę z chorobą.

Rak płuca to bardzo groźny nowotwór. Jak każdy z nich atakuje po cichu i potrafi nie ujawniać swojej obecności w organizmie przez dłuższy czas. Objawy kliniczne raka płuca występują na ogół dopiero w jego zaawansowanym stadium. Tylko nieliczni chorzy są zdiagnozowani odpowiednio wcześnie by całkowicie pokonać raka płuca. W początkowym stadium choroby jest to możliwe przede wszystkim przy pomocy leczenia chirurgicznego, często bez konieczności chemioterapii. Zachęcam do regularnego badania się, zgodnie z tegorocznym hasłem kampanii „Trzeba wiedzieć, żeby zwyciężyć!” – tłumaczy dr hab. med. Tomasz Grodzki, Ambasador kampanii.

Czynnikiem, który jest najczęściej odpowiedzialny za rozwój nowotworu płuca jest palenie tytoniu lub tzw. palenie bierne. Prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuca jest większe także u osób, które mają styczność z substancjami rakotwórczymi, takimi jak azbest i radon oraz gdy w rodzinie występowała już choroba nowotworowa. Kampania „Trzeba wiedzieć, żeby zwyciężyć” ma na celu również obalenie stereotypów, krzywdzących osoby chore. Rak płuca błędnie traktowany jest jako choroba, która dotyczy wyłącznie osób palących, a osoby chore niesprawiedliwie oceniane są jako winne swojej chorobie.
Dbajmy o zdrowie, bo to nasz najcenniejszy skarb, bez niego nie spełnimy żadnych naszych marzeń. Nie pozwalajmy sobie na zaniedbania. Rak płuca może dotknąć każdego z nas, bez względu na to czy jesteśmy palaczami czy nie. – mówi Laura Łącz, Ambasadorka kampanii.

Materiały informacyjne kampanii zostaną przesłane wraz z prośbą o zamieszczenie w gazetkach wewnętrznych oraz intranecie do kilkunastu tysięcy firm w Polsce. Przez cały miesiąc funkcjonować będzie strona internetowa kampanii www.listopad.rakpluca.info, na której umieszczone zostaną najważniejsze informacje dotyczące raka płuca, a także działań prowadzonych w ramach kampanii. Na stronie dostępne będą również materiały informacyjne kampanii, które bezpłatnie będzie można pobrać i wykorzystać, by przekazać innym przesłanie kampanii oraz - co najważniejsze – aby jak najwięcej osób zbadało swoje płuca.

Problem zachorowalności na raka płuca staje się coraz bardziej powszechny - każdego roku na świecie rozpoznawanych jest ponad 1,3 mln nowych przypadków raka płuca. Rak płuca jest również najczęściej występującym nowotworem w Polsce - każdego roku jest diagnozowany u około 21 tysięcy osób. Z tego powodu w listopadzie na całym świecie obchodzony jest Miesiąc Świadomości Raka Płuca – Lung Cancer Awareness Month (LCAM). W tym czasie podejmowane są działania mające zwiększyć społeczną świadomość na temat choroby, czynników ją wywołujących, a także sytuacji osób chorych oraz dostępnych metod walki z rakiem płuca.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe