123RF

Udostępnianie dokumentacji medycznej na żądanie pacjenta

Udostępnij:

Pacjent ma prawo żądać, aby placówka medyczna wysłała mu kopię jego dokumentacji medycznej pocztą na adres zamieszkania.

15 maja 2024 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok dotyczący kwestii udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom – poinformowano o tym na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Wysyłka dokumentacji medycznej na żądanie pacjenta
Placówka medyczna odmawiała swoim pacjentom wysyłki dokumentacji medycznej pocztą, nawet jeśli z przyczyn obiektywnych nie mogli oni osobiście odebrać dokumentacji medycznej (na przykład z powodu znacznej odległości szpitala od miejsca zamieszkania) oraz nie mieli osoby bliskiej, którą mogliby do tego upoważnić.

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że brak realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej w zakresie wysyłki tej dokumentacji drogą pocztową stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej.

Argumentując swoje stanowisko, RPP wskazał, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w ramach realizacji prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, ma obowiązek podjęcia takich działań organizacyjnych, które zapewnią faktyczną realizację tego prawa.

Sąd potwierdza stanowisko RPP

Powyższą decyzję podmiot leczniczy zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który skargę oddalił. Sąd w pełni podzielił pogląd Rzecznika Praw Pacjenta i wskazał, że udostępnianie dokumentacji medycznej powinno być wygodne przede wszystkim dla pacjentów, a nie dla podmiotów leczniczych.

RPP w przedstawionej informacji odniósł się także do kosztów związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej oraz jej wysyłką pocztą na żądanie pacjenta.

Przypomniał, że zgodnie z przepisami prawa pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi następuje bezpłatnie. Za każde następne placówka medyczna może od pacjenta pobrać określoną opłatę (np. obecnie 53 gr za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej).

– Należy jednak wskazać, że koszt wysyłki dokumentacji medycznej stanowi dodatkową opłatę związaną z realizacją żądania pacjenta i doręczenia mu dokumentacji w dogodny dla niego sposób. I tak, za wysyłkę pocztą dokumentacji medycznej pacjent może zostać obciążony kosztami, niezależnie, czy będzie to pierwsze udostępnienie, czy kolejne. Ważne jednak, że placówka medyczna na wysyłce dokumentacji medycznej nie może zarabiać, koszty, którymi może obciążyć pacjenta, muszą być tożsame z kosztami, jakie placówka poniosła w związku z wysyłką, wedle cennika operatora pocztowego – wyjaśnił RPP. 

Przeczytaj także: „Transgraniczny system elektronicznej dokumentacji medycznej w UE”.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.