iStock

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: Sejm
Opublikowano przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – zapisano w nim, że od 1 lipca najwyższa minimalna pensja w ochronie zdrowia wyniesie 8210,67 zł brutto, a najniższa 3680,64 zł.
W opublikowanym projekcie zapisano określono wysokość wypłat dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników, opiekunów medycznych, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów i personelu pomocniczego. Siatkę płac wypracowano jesienią 2021 r. w trakcie negocjacji Ministerstwa Zdrowia z Trójstronnym Zespołem. W procedowanych przepisach zaproponowano, żeby nowa siatka płac zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Komu – ile?
Jeśli ustawa zacznie obowiązywać, to najniższe wynagrodzenia w poszczególnych grupach zawodowych będą następujące [grupa zawodowa, współczynnik pracy, wynagrodzenie]:
– lekarz albo dentysta ze specjalizacją, 1,45, 8210,67 zł brutto,
– farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 1,29, 7304,66 zł,
– lekarz albo dentysta bez specjalizacji, 1,19, 6738,41 zł,
– lekarz stażysta albo dentysta stażysta, 0,95, 5379,40 zł,
– farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim, a także pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia pierwszego stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją, 1,02, 5775,78 zł,
– fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 0,94, 5322,78 zł,
– technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny, 0,86, 4869,78 zł,
– pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym, 1,0, 5662,53 zł,
– pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim, 0,78, 4416,77 zł,
– pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego, 0,65, 3680,64 zł.

Publikujemy projekt w całości.Projekt można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w:
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.


 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.