123RF

Ważne zmiany w programach lekowych w szpitalach

Udostępnij:

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Jest to związane ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym.  

Zarządzenie prezeza NFZ z 8 maja 2024 r. zmienia to z 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, dostosowujące do obwieszczenia ministra zdrowia z 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu leków refundowanych na 1 kwietnia 2024 r.

Najważniejsze kwestie dotyczą katalogu świadczeń i zakresów:

  • zmiana nazwy zakresu o kodzie 03.0000.432.02 na Zapobieganie reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych,
  • umożliwienie rozliczania świadczenia o kodzie 5.08.07.0000002 hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci w ramach zakresów: 03.0000.359.02 i 03.0000.432.02,
  • dodanie nowych zakresów w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym: leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa, leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii, leczenie chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy (ASMD) typu A/B i B, leczenie chorych na raka szyjki macicy.

Zmiany dotyczą również załącznika nr 1l określającego katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych i polegają na:

  • zmianie nazwy świadczenia o kodzie 5.08.08.0000178 na Diagnostyka w programie zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych,
  • dodaniu świadczeń z zakresu diagnostyki: w programie leczenia chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem lub pembrolizumabem lub terapią skojarzoną niwolumabem z ipilimumabem lub niwolumabem z relatlimabem – drugi i kolejny rok terapii; w programie leczenia chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych terapią skojarzoną wemurafenibem z kobimetynibem albo dabrafenibem z trametynibem albo enkorafenibem z binimetynibem – drugi i kolejny rok terapii; w programie leczenia pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (certolizumab, etanercept, iksekizumab, sekukinumab) – drugi i kolejny rok terapii; w programie leczenia pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (upadacytynib) – pierwszy rok terapii; w programie leczenia pediatrycznych pacjentów z zaburzeniami lipidowymi ewolokumabem – pierwszy rok terapii, diagnostyka w programie leczenia chorych na mukowiscydozę, diagnostyka w programie leczenia chorych na mukowiscydozę; w programie leczenia chorych z uogólnioną postacią miastenii.

Zmiany dotyczą także załącznika nr 1m określającego katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych i polegają na dodaniu kodów GTIN dla substancji czynnych: tocilizumabum, pasireotidum, dupilumabum,
upadacitinibum.

Zmiany z załącznika nr 3 określającego wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych dotyczą m.in.: chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej, pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, profilaktyki zakażeń wirusem RS, leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, leczenia chorych na raka gruczołu krokowego, leczenia chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych, leczenia dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną, leczenia pacjentów z zaburzeniami lipidowymi.

Dodano też nowe wymagania dla programów:

  • B.156. Leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa,
  • B.157. Leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii,
  • B.158.FM. Leczenie chorych z niedoborem kwaśniej sfingomielinazy (ASMD) typu A/B i B,
  • B.159. Leczenie chorych na raka szyjki macicy

Udostepniamy zarządzenie prezesa NFZ.
Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.