Wyślij
Udostępnij:
 
 
Wojciechowski: Transgraniczna opieka zdrowotna? Ambitne cele, ale konieczne są usprawnienia
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
Autor: Krystian Lurka |Data: 10.06.2019
 
 
- Ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że jedynie niewielka część potencjalnych pacjentów jest świadoma przysługujących im praw do leczenia za granicą - stwierdził Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Wskazał także na opóźnienia związane z elektroniczną wymianą danych pacjentów między państwami członkowskimi i podkreślił, że udoskonalenia wymaga dostęp do opieki dla pacjentów cierpiących na choroby rzadkie.
Kontrolerzy zbadali, czy Komisja Europejska monitorowała wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej i czy wspierała państwa członkowskie w informowaniu pacjentów o przysługujących im prawach. Ocenili także rezultaty osiągnięte w odniesieniu do transgranicznej wymiany danych dotyczących pacjentów i przeanalizowali kluczowe działania w dziedzinie chorób rzadkich.

- Europejski Trybunał Obrachunkowy ustalił, że wprawdzie działania UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej miały ambitne cele i usprawniły współpracę państw członkowskich, niemniej wymagają one lepszego zarządzania. W momencie przeprowadzania kontroli oddziaływanie tych działań na pacjentów było ograniczone - wyjaśnił Wojciechowski podczas konferencji w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. - Pacjenci w UE wciąż borykają się z problemami w dostępie do opieki zdrowotnej za granicą. Jedynie niewielka część z nich jest świadoma przysługujących im praw do korzystania z opieki transgranicznej - dodał Wojciechowski.

ETO podkreśliła także, że w 2018 r. komisja przyjęła nową strategię w dziedzinie e-zdrowia, nie przeprowadziła jednak aktualizacji obowiązującego planu działania w tej dziedzinie. W strategii z 2018 r. brak jest ustalonego planu wdrażania, w którym określono by terminy uzyskania oczekiwanych rezultatów i produktów

W sprawozdaniu kontrolerzy ETO zalecili komisji, aby:
- udzieliła krajowym punktom kontaktowym więcej wsparcia, tak aby zapewnić pacjentom lepsze informacje na temat przysługujących im praw w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej;
- lepiej przygotowała się do transgranicznej wymiany danych dotyczących zdrowia;
- ulepszyła wsparcie i zarządzanie w odniesieniu do europejskich sieci referencyjnych, tak aby ułatwić pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie dostęp do opieki zdrowotnej.

Jeśli chcesz ściągnąć raport, kliknij w: "Działania UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej – ustanowiono ambitne cele, lecz konieczne jest usprawnienie zarządzania".

Przeczytaj także: "Drogowskazy".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe