123RF

Wojska medyczne?

Udostępnij:

Dopiero w czwartym kwartale 2024 r. będzie gotowa koncepcja tworzenia wojsk medycznych.

W jej powstanie jest zaangażowany Sztab Generalny Wojska Polskiego. Rekomendacje zostaną przedstawione do akceptacji ministrowi obrony narodowej.

– Z odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że decyzja o ich tworzeniu wynika między innymi z doświadczeń armii ukraińskiej – informuje „Rzeczpospolita”. Trzonem wojsk medycznych ma być odpowiednio wykształcony i wyszkolony personel medyczny. Zapowiada to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na X – pisze o odtworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

– W resorcie obrony narodowej trwają obecnie prace nad koncepcją systemowych rozwiązań w zakresie reorganizacji Wojskowej Służby Zdrowia i utworzenia Komponentu Wojsk Medycznych. Koncepcja ma wskazywać szczegółowe rozwiązania w perspektywie krótko- i długoterminowej, uwzględniać aktualną sytuacją geopolityczną oraz być adekwatna do planowanego systemu kierowania i dowodzenia – informuje „Rzeczpospolitą” MON.


Pomysł na wojska medyczne sprowadza się do skupienia pod jednym dowództwem wszystkich medyków wojskowych. Obecnie Departamentowi Wojskowej Służby Zdrowia w MON podlegają szpitale wojskowe, placówki rehabilitacyjne i medyczne instytuty. Z kolei Zarządowi Wojskowej Służby Zdrowia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych żołnierze medycy w jednostkach wojskowych oraz szpitalach polowych. Z kolei Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne, czyli zakupy sprzętu medycznego i materiałów medycznych. Ta struktura dotychczas funkcjonowała, ale w pewnym momencie nastąpił brak synchronizacji zadań w poszczególnych obszarach, skutkujący tym, że zaczęliśmy mieć kłopoty z kształceniem personelu medycznego, z koordynacją potrzeb zakupowych. Zaczęliśmy dostrzegać dysproporcję między działaniami z obszaru naukowo-badawczego a potrzebami medycznymi sił zbrojnych.

Przeczytaj także: „Potrzebujemy Wojskowej Służby Zdrowia”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.