123RF

Zajmą się bezpieczeństwem kobiet

Udostępnij:

Zarządzeniem ministra zdrowia powołuje się zespół, którego celem jest opracowywanie propozycji działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia prokreacyjnego i opieki okołoporodowej.

Zgodnie z dokumentem opublikowanoym 6 maja przewodniczącym Zespołu do spraw poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet jest wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, a członkami:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, konsultant krajowa w dziedzinie neonatologii,
 • prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii,
 • prof. dr n. med. i n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego,
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska, kierownik Kliniki Rozrodczości Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski, kierownik I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie,
 • dr n. med. Michalina Drejza, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego i Reprodukcyjnego,
 • Kamila Ciastek-Majtyka, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych,
 • Joanna Pietrusiewicz, prezes Fundacji „Rodzić po Ludzku”,
 • Anna Furmaniuk, wiceprezes zarządu Fundacji Matecznik,
 • adw. Kamila Ferenc, wiceprezes zarządu Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,
 • Joanna Gzyra-Iskandar, rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet Fundacji Feminoteka,
 • dr hab. Magdalena Środa, przedstawicielka Kongresu Kobiet,
 • przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
 • zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
 • dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
 • dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zarządzenie obowiązuje od dnia następującego po ogłoszeniu.

Pierwsze posiedzenie zespołu będzie zwoływane nie później niż czternaście dni od dnia, kiedy zarządzenie zacznie obowiązywać.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.