123RF

Zawiadomienie prokuratury i CBA w sprawie szpitala covidowego

Udostępnij:
Po kontroli w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, dotyczącej utworzenia i funkcjonowania szpitali tymczasowych powstałych w związku z epidemią COVID-19, Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu kilku naruszeń prawa.
Kontrola – o numerze D/21/505 – dotyczyła „Utworzenia i funkcjonowania szpitali tymczasowych powstałych w związku z epidemią COVID-19”.

Było naruszenie prawa, jest wniosek do prokuratury
Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzonej lustracji skierowała do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw, które objęło sześć czynów z art. 231 Kodeksu karnego oraz jeden z art. 91a Prawa budowlanego.

Dodatkowo izba skierowała pismo sygnalne do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w celu ustalenia kontroli, mogących wskazywać na występowanie w sprawdzonej działalności obszarów zagrożonych mechanizmami korupcyjnymi.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, w trybie przewidzianym w ustawie, powiadomił o ustaleniach kontroli ministra zdrowia oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji, którzy mają prawny obowiązek poinformować NIK o zajętym w sprawie stanowisku oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Przeczytaj także: „Koszt zawyżony o 11 mln zł” i „Ratowanie życia to nie przestępstwo”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.