Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zespół od edukacji zdrowotnej

Udostępnij:

Od 1 września 2025 r. w szkołach będzie nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Wiadomo, kto jest w zespole, który przygotuje projekt podstawy programowej jego nauczania. Podajemy imiona i nazwiska ekspertów.

Nowy przedmiot pojawi się w planach lekcji już od przyszłego roku szkolnego. Podczas zajęć omawiane będą kwestie takie, jak seksualność i profilaktyka związana ze zdrowiem psychicznym – powołano zespół, który przygotuje założenia i podstawy programowe do edukacji zdrowotnej dla szkół podstawowych (klasy od czwartej do ósmej) i szkół średnich (klasy od pierwszej do trzeciej).

Przewodniczącym został prof. Zbigniew Izdebski – pedagog i seksuolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych.

W zespole znaleźli się również:
● Antonina Kopyt, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie,
● ks. Arkadiusz Nowak, prezes fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, zaangażowany w działania na rzecz osób zakażonych wirusem HIV,
● dr hab. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa do spraw medycyny rodzinnej,
● dr Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
● dr hab. Hubert Makaruk z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
● dr hab. Anna Szumilewicz z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego,
● dr Monika Staszkiewicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się już pierwsze spotkanie zespołu, z którego udostępniono okolicznościowe zdjęcie – uczestniczyły w nim także szefowa gabinetu politycznego Ada Guźniczak, wiceminister w Ministerstwie Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer i minister edukacji Barbara Nowacka.Od lewej: Ada Guźniczak, Katarzyna Lubnauer, Antonina Kopyt, Arkadiusz Nowak, Anna Szumilewicz, Hubert Makaruk, Barbara Nowacka, Zbigniew Izdebski, Agnieszka Mastalerz-Migas

Edukacja zdrowotna – po co?
Edukacja zdrowotna pozwoli na zdobycie umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji związanych między innymi ze zdrowiem, prawidłowym odżywianiem się, prawami i obowiązkami pacjenta, a także ze zrozumieniem znaczenia działań profilaktycznych czy na przykład z prawidłową oceną skuteczności szczepień ochronnych. Omawiane będą też kwestie takie, jak seksualność i profilaktyka związana ze zdrowiem psychicznym.

Kształcenie kompetencji zdrowotnych oraz budowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieży przyczyni się do lepszego zarządzania własnym zdrowiem, częstszego unikania ryzykownych zachowań i ukształtowania otwartej postawy pełnej szacunku wobec innych.

Nowy przedmiot zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Będzie realizowany w klasach od czwartej do ósmej szkół podstawowych oraz od pierwszej do trzeciej szkół ponadpodstawowych.

Przeczytaj także: „Nowy rok szkolny – nowy przedmiot”.

Menedzer Zdrowia facebook


 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.