Zięba po Termedii zabiera się za… „Gazetę Wyborczą”

Autor: Aleksandra Lang
|
Tagi: Jerzy Zięba
Znany przedsiębiorca i naturoterapeuta w maju 2021 r. wystąpił przeciwko wydawnictwu Termedia, twierdząc, że w jednym z artykułów naruszyliśmy jego dobra osobiste.
Pierwszy proces przeciwko wydawnictwu, niestety, skończył się naszą przegraną. Poznański sąd stanął na stanowisku, że użyte w stosunku do Jerzego Zięby w jednym z artykułów określenie „znachor” jest dla niego obraźliwe. Nie zgodziliśmy się z tym i w ustawowym terminie złożyliśmy apelację od wyroku.

Spór wydawnictwa z Ziębą odbił się szerokim echem w prasie ogólnopolskiej i mediach społecznościowych. Otrzymaliśmy dużo wyrazów poparcia. Między innymi dowiedzieliśmy się, że opinie wspierające w ramach procedury tzw. przyjaciela sądu złożyło wiele organizacji pacjenckich zrzeszonych w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ostatnio pismo przedprocesowe otrzymała także redakcja poznańska „Gazety Wyborczej”. Okazuje się, ze Jerzy Zięba nie odpuszcza.

Czekamy więc z niecierpliwością na rozpatrzenie złożonej apelacji. Jesteśmy przekonani, że racja jest po naszej stronie – że potępienie działalności Jerzego Zięby byłoby korzystne nie tylko dla medycyny, ale przede wszystkim, polskich pacjentów.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.