Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl

Zmiany w Ministerstwie Zdrowia

Udostępnij:
Od 8 września jest nowy dyrektor generalny w resorcie zdrowia – to dotychczasowy szef Departamentu Prawnego.
Mowa o Damianie Jakubiku, który zastąpił Blankę Wiśniewską.

Jakubik to absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim i urzędnik służby cywilnej od 2009 r. – pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwie Środowiska, Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Narodowym Funduszu Zdrowia, zajmując stanowiska kierownicze, także pracując w komórkach odpowiedzialnych za zapewnianie obsługi prawnej. Ostatnio był dyrektorem Departamentu Prawnego w resorcie zdrowia.

Jest członkiem Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, mediatorem stałym Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i zastępcą przewodniczącego Naczelnej Komisji Bioetycznej.

Co należy do jego nowych obowiązków?

Przypomnijmy – dyrektor generalny odpowiada za funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa Zdrowia na podstawie i w zakresie określonym ustawą z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Poza tym wykonuje zadania określone w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości ministra w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia, a także inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Biuro Administracyjne i Wieloosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.