123RF

Zmiany w zarządzeniu w sprawie Banku Tkanek Oka

Udostępnij:

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie dotyczące organizacji pracy Banku Tkanek Oka. 

Zgodnie z zarządzeniem dyrektor Banku Tkanek Oka będzie nim kierował przy pomocy kierownika Działu Koordynatorów Pobierania Tkanek Oka oraz głównego księgowego, których zatrudnia dyrektor.

W skład banku wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

  • Dział do Spraw Finansowych i Osobowych,
  • Dział Koordynatorów Pobierania Tkanek Oka,
  • inspektor ochrony danych,
  • radca prawny,
  • stanowisko do spraw administracyjnych i zamówień publicznych,
  • stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  • stanowisko do spraw informatycznych.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Udostępniamy zarządzenia w całości.Przeczytaj także: „Okulistyka – musimy utrzymać dostępność do nowoczesnych leków”.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.