Czy długie godziny pracy są czynnikiem ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych po przebytym zawale serca?

Udostępnij:
Dane z badań sugerują, że długie godziny pracy są związane ze zdarzeniami związanymi
z chorobą wieńcową. Do tej pory nie potwierdzono, czy zwiększają ryzyko nawracających zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów powracających do pracy po pierwszym zawale mięśnia sercowego.
Cel badania
Celem badania była ocena, czy długie godziny pracy zwiększają ryzyko ponownych zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Opis badania

Czas pracy oceniono średnio po 6 tygodniach od powrotu do niej. Obciążenie stresem w pracy (ang. job strain) zdefiniowano jako połączenie wysokich wymagań psychologicznych i małych możliwości decyzyjnych.

Czas pracy podzielono na 4 grupy:
 • < 35,
 • 35–40,
 • 41–54,
 • ≥ 55 godzin tygodniowo.


Punkty końcowe
Punktami końcowymi były zdarzenia sercowo-naczyniowe:
 • zakończony zgonem ponowny zawał serca,
 • niezakończony zgonem ponowny zawał serca,
 • niestabilna dławica.

Wyniki

Czas pracy ≥ 55 godzin/tydzień był związany ze zwiększonym ryzykiem ponownych zdarzeń sercowych:
 • w całej badanej populacji w modelach skorygowanych względem szeregu czynników ryzyka,
 • a także istotnie bardziej wyrażony u chorych dodatkowo obciążonych stresem w pracy
 • a obserwowane zwiększenie ryzyka było istotniej wyrażone po ≥ 4 latach obserwacji.

Wykazano, że ryzyko ponownego zdarzenia sercowego rosło w sposób ciągły po przekroczeniu 40 godzin pracy tygodniowo.

Wniosek
U chorych powracających do wykonywania zawodu po pierwszym zawale serca dłuższy tygodniowy czas pracy wiąże się z większym ryzykiem ponownych zdarzeń sercowo-naczyniowych, zwłaszcza u osób z dużym obciążeniem stresem w pracy.


Piśmiennictwo:
Trudel X, Brisson C, Talbot D i wsp. Long working hours and risk of recurrent coronary events. J Am Coll Cardiol 2021; 77(13): 1616–1625


Wszelkie prawa zastrzeżone © ITEM Publishing Sp. z o.o.
Opublikowano za zgodą Wydawcy.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  prof. dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.