Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kondycja serc Polaków w czasie pandemii COVID-19

Źródło: materiał partnera
Redaktor: Mariusz Radzio |Data: 27.05.2021
 
 
Główne wnioski z badania opinii publicznej zrealizowanego przez Kantar Polska na potrzeby XVIII edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier dla Serca”.
METODOLOGIA


CEL
Określenie zmian, jakie pandemia koronawirusa spowodowała w zakresie leczenia chorób kardiologicznych i cukrzycy oraz w zakresie profilaktyki.

PRÓBA BADAWCZA
Do badania zaproszono 400 osób, spośród których 300 stanowiło reprezentatywną grupę Polaków powyżej 40+ oraz 100 osób w wieku 60+ cierpiących na choroby kardiologiczne i/lub cukrzycę. Zebraną próbę badawczą podzielono na grupę osób cierpiących na choroby kardiologiczne / cukrzycę (N=225), oraz osoby nie cierpiące na te choroby (N=175).

REALIZACJA BADANIA
Badanie zrealizowano na platformie realizacji badań telefonicznych Kartezjusz. Platforma ta służy do zbierania opinii na reprezentatywnej próbie Polaków, reprezentatywność ze względu na: wiek, płeć, wielkość miejscowości, województwo. Badanie zrealizowano na przełomie kwietnia i marca 2021.

PROFIL RESPONDENTÓWRESPONDENCI:
Osoby z chorobami przewlekłymi (schorzenia układu sercowo-naczyniowego oraz cukrzyca typu 2)

GŁÓWNY WNIOSEK Z BADANIA:
Osoby cierpiące na choroby kardiologiczne lub cukrzycę typu 2 starają się trzymać zaleceń lekarza co do swojej choroby. Deklarują jednak, że pandemia spowodowała, że ta dbałość o zdrowie jest obecnie trudniejsza niż przed pandemią.
 • Ponad 90% respondentów deklaruje, że przestrzega zaleceń lekarza, choć 45% twierdzi, że jest to trudniejsze niż przed pandemią.
 • Co trzeciemu badanemu (36%) pandemia przyniosła pogorszenie trybu życia: mniej aktywności fizycznej i pogorszenie diety.
 • 20% chorujących doświadczyło konieczności zmiany umówionych terminów wizyt czy badań. Zmiany te NIE wynikały z decyzji pacjentów (79%).
 • 20% chorujących doświadczyło konieczności zmiany umówionych terminów wizyt czy badań. Zmiany te NIE wynikały z decyzji pacjentów (79%).
 • Zmiany w dbałości o zdrowie w kontekście swojej choroby kardiologicznej lub cukrzycy wynikają przede wszystkim z różnego rodzaju obaw: przed wyjściem z domu (50%), obawa przed zakażeniem jest silniejsza niż przed konsekwencjami dla choroby kardiologicznej (36%), czy też obawa przed wizytą u lekarza (23%).
 • Lęk przed stanem zdrowia jest dostrzegany u ponad połowy osób chorujących (53%), a aż 74% przyznaje, że pandemia zwiększyła poziom stresu, niepokoju i lęku w porównaniu do okresu sprzed pandemii.
 • Pacjenci kardiologiczni lub cierpiący na cukrzycę pesymistycznie patrzą w przyszłość: 73% zgadza się ze stwierdzeniem, że pandemia koronawirusa i jej konsekwencje spowodują, że w przyszłości nastąpi wzrost zachorowań na poważne choroby przewlekłe, w tym choroby kardiologiczne.


RESPONDENCI:
Osoby zdrowe

GŁÓWNY WNIOSEK Z BADANIA:
Negatywnym skutkiem pandemii może być zwiększona liczba zachorowań na schorzenia kardiologiczne. Powodu prognozowanego stanu rzeczy należy upatrywać w stresie wywołanym pandemią, zmianie zachowań profilaktycznych oraz niższej świadomości ryzyka jakie niesie ze sobą niezdrowy tryb życia (zła dieta i niska aktywność fizyczna).
Konieczna jest zatem szeroko zakrojona edukacja społeczna w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego oraz czynników ryzyka schorzeń kardiologicznych, tak mocno zmultiplikowanych w czasie pandemii COVID-19.
 • 71% osób, które deklarują, że nie mają chorób kardiologicznych lub cukrzycy, zaobserwowało u siebie wzrost poziomu stresu, lęku i niepokoju podczas pandemii. Lęk ten jest głównie spowodowany obawą przed zakażeniem (swoim lub bliskich), ale również przez niepewność jutra, obawę o utratę pracy.
 • 50% osób zdrowych deklaruje, że obecnie bardziej obawia się o swoje zdrowie, a 68% przyznaje, że pandemia ograniczyła możliwości dbania o zdrowie.
 • 48% deklaruje, że w ramach zmian w dbałości o zdrowie w pandemii obserwuje u siebie mniejszą aktywność fizyczną niż przed pandemią.
 • 24% respondentów przyznaje, że podczas pandemii zaobserwowało zwiększenie masy ciała.
 • Niepokojący jest fakt, że 49% osób zmniejszyło częstotliwość wizyt / badań profilaktycznych, a nakładająca się na to zmniejszona aktywność fizyczna, zwiększona nerwowość / stres, czy przybranie na wadze, powoduje, że ryzyko zachorowania na choroby kardiologiczne rośnie.
 • Mimo, że 70% osób z tej grupy zgadza się ze stwierdzeniem, że pandemia i jej konsekwencje mogą spowodować przyrost zachorowań na choroby przewlekle, w tym kardiologiczne, to 61% deklaruje, że równie rzadko zapobiega chorobom kardiologicznym, co przed pandemią.

 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski, prof. Inst.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.