Wyślij
Udostępnij:
 
 

Korzyści z leczenia hipotensyjnego w wieku podeszłym

Źródło: materiał partnera; "Pod ciśnieniem" 1/2021
Autor: Mariusz Radzio |Data: 16.06.2021
 
 
Celem badania było dokonanie systematycznego przeglądu i analizy badań oceniających korzyści ze stosowania leczenia hipotensyjnego w wieku podeszłym (65 lat i więcej).
Opis badania


Wyniki
Wykazano korzyści z leczenia hipotensyjnego w odniesieniu do zmniejszenia śmiertelności i częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych. Nie stwierdzono znaczących różnic, jeśli chodzi o korzyści obserwowane w wyodrębnionych grupach (osób z cukrzycą, osób z nadciśnieniem tętniczym oraz w grupie, w której kryterium był wiek).


W odniesieniu do analizy docelowych wartości ciśnienia tętniczego wykazano, że:
 • docelowe wartości ciśnienia < 120 vs 130–139 mmHg były związane z istotnym zmniejszeniem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (−33%) i niewydolności serca (−38%);
 • docelowe wartości ciśnienia < 130 vs 130–149 mmHg były związane z istotnym zmniejszeniem ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (−58%);
 • docelowe wartości ciśnienia < 150 vs placebo były związane z istotnym zmniejszeniem ryzyka niewydolności serca (−64%) i udaru mózgu (−31%);
 • docelowe wartości ciśnienia < 160 vs placebo były związane z istotnym zmniejszeniem ryzyka udaru mózgu (−28%).


Wnioski
U osób w wieku 65 lat i więcej oraz 75 lat i więcej stosowanie leczenia hipotensyjnego wiązało się z istotnym statystycznie zmniejszeniem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, niewydolności serca i udaru mózgu. Nie stwierdzono różnic w uzyskanych korzyściach między chorymi z cukrzycą i bez cukrzycy.

Piśmiennictwo:
Murad MH, Larrea-Mantilla L, Haddad A i wsp. Antihypertensive agents in older adults: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Clin Endocrinol Metab 2019; 104(5): 1575–1584.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski, prof. Inst.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.