Wyślij
Udostępnij:
 
 

REkoMEndacje DIAgnostyki i leczenia Nadciśnienia Tętniczego u pacjentów 65+ dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – REMEDIA NT 65+ POZ

Źródło: Lekarz POZ
Redaktor: Aleksandra Lang |Data: 27.01.2021
 
 
Starzenie się to stopniowe pogorszenie funkcji układów i narządów, które prowadzi do narastającego w czasie ograniczenia możliwości adaptacyjnych. W konsekwencji wraz z wiekiem pojawia się wielochorobowość. Jedną z typowych dla starości chorób jest nadciśnienie tętnicze (NT).
Nadciśnienie tętnicze ze względu na swoje rozpowszechnienie pozostaje najważniejszym czynnikiem ryzyka przedwczesnych zgonów na całym świecie, również u pacjentów w wieku podeszłym. Częstość NT wzrasta wraz z wiekiem i wynosi ok. 10% w grupie 18–39 lat, ok. 40% w grupie 40–59 lat i przekracza 65% w populacji 60–79 lat.W rekomendacjach REMEDIA NT 65+ POZ proponujemy utrzymanie klasyfikacji NT opartej na wartości granicznej ciśnienia tętniczego 140/90 mm Hg z podziałem na trzy stopnie i wyróżnieniem podtypu izolowanego nadciśnienia skurczowego (isolated systolic hypertension – ISH), czyli zgodnie z wytycznymi europejskimi ESH/ESC z 2018 r. W leczeniu NT u pacjentów starszych rekomendowane jest stosowanie leków z pięciu podstawowych grup leków hipotensyjnych, a także preparatów złożonych.

U pacjenta w wieku podeszłym nie możemy skupić się wyłącznie na jednej chorobie i optymalizowaniu jej leczenia. Pacjent geriatryczny to pacjent z wielochorobowością, którego problemy zdrowotne nakładają się, a ich leczenie może prowadzić do niebezpiecznych interakcji leków stosowanych z różnych przyczyn.

Przeczytaj cały artykuł:
www.termedia.pl/REkoMEndacje-DIAgnostyki-i-leczenia-Nadcisnienia-Tetniczego-u-pacjentow-65-dla-lekarzy-Podstawowej-Opieki-Zdrowotnej-REMEDIA-NT-65-POZ,98,33977,1,0.html
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski, prof. Inst.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe