Wyślij
Udostępnij:
 
 

Związek między obniżaniem ciśnienia krwi a otępieniem i upośledzeniem funkcji poznawczych w wieku podeszłym i bardzo podeszłym

Źródło: materiał partnera, „Pod Ciśnieniem” 1/2021
Redaktor: Mariusz Radzio |Data: 02.07.2021
 
 
Jak dotąd nie wyjaśniono jednoznacznie, czy leczenie nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym i bardzo podeszłym, zwłaszcza intensywne, ma wpływ na ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych, w tym otępienia. W związku z powyższym celem jednej z metaanaliz była ocena związku obniżenia ciśnienia krwi z otępieniem lub zaburzeniami poznawczymi.
Opis badania


Wyniki
W czasie ponad 4-letniej obserwacji w grupie chorych stosujących leczenie hipotensyjne obniżenie wartości ciśnienia tętniczego było związane z 7-procentowym obniżeniem częstości występowania otępienia oraz 7,5-procentowym obniżeniem częstości występowania zaburzeń funkcji poznawczych w porównaniu z grupą kontrolną niestosującą leków obniżających ciśnienie tętnicze.


Wnioski
Leczenie hipotensyjne w wieku podeszłym i bardzo podeszłym zmniejsza ryzyko występowania otępienia i zaburzeń funkcji poznawczych. Ważne jest zatem systematyczne i skuteczne obniżanie ciśnienia tętniczego do zalecanych wartości.

Piśmiennictwo:
Hughes D, Judge C, Murphy R i wsp. Association of blood pressure lowering with incident dementia or cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2020; 323(19): 1934–1944.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski, prof. Inst.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.