Związek między wysokoprzetworzoną żywnością a zdarzeniami sercowo-naczyniowymi

Udostępnij:
Żywność wysokoprzetworzona w Stanach Zjednoczonych dostarcza 58 proc. całkowitej energii z diety. Dotychczasowe dane oceniające związek między spożywaniem tego typu żywności a występowaniem chorób układu sercowo-naczyniowego są niejednoznaczne.
Cel badania
Celem badania była ocena związku między spożywaniem wysokoprzetworzonej żywności a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych i śmiertelnością.

Opis badania

Liczba włączonych do badania dorosłych osób bez chorób sercowo-naczyniowych.

W chwili rozpoczęcia badania oceniano ich dietę. Dane dotyczące składu diety i częstości posiłków były zbierane za pomocą odpowiednich kwestionariuszy
wysyłanych drogą elektroniczną.

Badani określali częstość spożywania przez nich posiłków wysokoprzetworzonych
w zakresie od < 1 porcji w ciągu 6 miesięcy do ≥ 6 porcji w ciągu dnia.


Dane antropometryczne oraz informacje na temat czynników związanych ze stylem życia były zbierane co cztery lata od 1991 do 2008 r.

Informacje na temat zachorowalności i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych były zbierane do 2014 i 2017 r.

Klasyfikacja spożywanych produktów/posiłkówDla każdego uczestnika obliczono skorygowaną dzienną energię dobowego spożycia (porcje dzienne) żywności w ramach każdego poziomu przetworzenia.
Skorygowane pod względem energetycznym spożycie wysokoprzetworzonej żywności było podzielone na kwintyle


Główne punkty końcowe
 • poważne zdarzenie sercowo-naczyniowe (nagły i nienagły zgon z powodu choroby wieńcowej, zawał serca oraz zakończony lub niezakończony zgonem udar mózgu),
 • poważne zdarzenie wieńcowe (nagły i nienagły zgon z powodu choroby wieńcowej, zawał serca),
 • oceniane łącznie zdarzenia sercowo-naczyniowe (choroba wieńcowa, udar niedokrwienny i krwotoczny mózgu, przemijający epizod niedokrwienny, zatorowość mózgowa, inne choroby naczyń mózgowych, choroba tętnic obwodowych, zaostrzenie niewydolności serca oraz śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych).

Drugorzędowy punkt końcowy
 • śmiertelność całkowita.


Wyniki
W ciągu 18 lat obserwacji stwierdzono 648 ocenianych łącznie zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym 251 poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych i 163 poważne zdarzenia wieńcowe. Uczestnicy spożywający większe ilości wysokoprzetworzonych produktów w porównaniu z osobami spożywającymi najmniej wysokoprzetworzonej żywności mieli wyższy w przeliczeniu na 1000 osobolat wskaźnik występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (odpowiednio 6,64 vs. 3,36) oraz poważnych zdarzeń wieńcowych (odpowiednio 4,36 vs. 2,00). Biorąc pod uwagę wiek, płeć, poziom wykształcenia, informację o paleniu papierosów i spożywaniu alkoholu, a także poziom aktywności fizycznej, wzrost spożycia żywności wysokoprzetworzonej o jedno odchylenie standardowe (2,9 porcji) był związany:
 • ze zwiększonym o 22% ryzykiem występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych
 • oraz z wyższym o 30% ryzykiem poważnych zdarzeń wieńcowych.

Analiza grupy 648 osób, u których wystąpiło jakiekolwiek zdarzenie sercowo-naczyniowe w modelu wieloczynnikowym, wykazała, że spożycie każdej dodatkowej porcji wysokoprzetworzonej żywności było związane ze wzrostem ryzyka wystąpienia poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego o 7% (HR: 1,07; 95% CI: 1,03–1,12) oraz wzrostem ryzyka wystąpienia poważnego zdarzenia wieńcowego o 9% (HR: 1,09; 95% CI: 1,10–3,28). Ponadto wykazano wzrost umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych.


Wnioski
Wyniki prezentowanego badania potwierdzają związek między większym spożyciem wysokoprzetworzonej żywności a wyższym ryzykiem zachorowalności i umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Ważnym elementem profilaktyki pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych jest ograniczenie spożywania wysokoprzetworzonej żywności. Wskazane jest przeprowadzenie podobnych badań w innych populacjach.

Piśmiennictwo
Juul F, Vaidean G, Lin Y i wsp. Ultra-processed foods and incident cardiovascular disease in the Framingham Offspring Study. J Am Coll Cardiol 2021; 77(12): 1520–1531.


Wszelkie prawa zastrzeżone © ITEM Publishing Sp. z o.o.
Opublikowano za zgodą Wydawcy.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  prof. dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.