Specjalizacje, Kategorie, Działy

18. Top Medical Trends z rekordową frekwencją

Udostępnij:
Najważniejszy kongres medyczny dla lekarzy praktyków Top Medical Trends 2024 zakończył się sukcesem. Trwające trzy dni wydarzenie (15 - 17 marca) zgromadziło ponad 3200 uczestników z całego kraju, wyróżniając się przy tym udziałem liderów medycyny w poszczególnych dziedzinach i doskonałością akademicką.
TMT to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań o charakterze naukowo-szkoleniowym dla środowiska lekarskiego. Organizatorzy wraz z radą naukową przygotowali 50 sesji tematycznych, a prelekcje wygłosiło 150 wykładowców. Kluczem w doborze tematów była prezentacja zagadnień z perspektywy lekarza praktyka, dlatego duży nacisk położono na warsztaty. Uczestnicy mogli nabyć i utrwalić umiejętności podczas 15 szkoleń.

W ślad za wydarzeniami kongresu podążało czujne oko fotografa. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa Szymona Czerwińskiego. Odnajdź siebie na zdjęciach!


FOTORELACJAZachęcamy również do obejrzenia krótkiego podsumowania video.


OBEJRZYJ FILMTych, którzy nie mogli wziąć udziału w tegorocznym Top Medical Trends, już teraz zapraszamy na kolejną edycję w marcu 2025 r.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.