Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

ABM sfinansowała już niemal 60 projektów z obszaru onkologii

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Agencja Badań Medycznych
Agencja Badań Medycznych sfinansowała do tej pory prawie 60 projektów z obszaru onkologii i hematologii. Onkologia to jedna z dziedzin, w których jest najwięcej wniosków o dofinansowanie.
Agencja Badań Medycznych przekazała, że projekty dotyczące leczenia chorób nowotworowych pozostają obecnie jednymi z najczęściej pojawiających się w ramach wniosków beneficjentów ubiegających się o wsparcie ze środków ABM. Obecnie uruchomionych zostało kilkadziesiąt projektów z tego obszaru.

– Badania kliniczne są kluczowe w rozwoju nowych terapii onkologicznych, ponieważ pozwalają na przetestowanie skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków i metod leczenia pacjentów z różnymi rodzajami nowotworów. W konsekwencji prowadzą do opracowywania efektywniejszych i mniej inwazyjnych metod leczenia, co pozytywnie wpływa zarówno na osiągnięcie remisji choroby, jak i jakość życia pacjentów. Coraz częściej w onkologii dążymy do tego, by badanie kliniczne stało się jedną z opcji leczenia, a nie tylko było leczeniem ostatniej szansy. Właśnie w onkologii obecnie jest najwięcej prowadzonych badań klinicznych, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Choroby nowotworowe stały się poniekąd chorobami cywilizacyjnymi – wyjaśniła prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska.

Jak wskazała ABM, badania kliniczne w onkologii są szansą na wyzdrowienie, jednak poziom ich skomplikowania jest wielopłaszczyznowy. Powodem jest to, że często nowotwór może dotyczyć kilku różnych organów, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z chorobą, która dała przerzuty. Istotny jest też fakt, jak znacząco wpływa ona na wartość i jakość życia pacjenta oraz jego rodziny. Konsekwencje przejścia choroby nowotworowej mogą być długotrwałe, zarówno pod względem zdrowotnym, socjalnym, jak i psychologicznym.

– Kolejnym czynnikiem kreującym zawiłość badań klinicznych w onkologii jest różnorodność nowotworów – obecnie rozpoznawanych jest wiele ich rodzajów. Różnią się one między sobą pod względem genetyki, morfologii, biologii czy też odpowiedzi na leczenie. Dodatkowo, w leczeniu większości schorzeń onkologicznych mamy do czynienia z kilkoma rodzajami terapii: leczeniem cytostatykami, radioterapią, chirurgią, immunoterapią czy terapią celowaną. Wszystkie one różnią się między sobą pod względem skuteczności i bezpieczeństwa. Czasami stosujemy je w różnych kombinacjach i/lub na innych etapach. To też wpływa na badania kliniczne w tej grupie chorych – dodała prof. Raciborska.

Wśród projektów dofinansowanych przez ABM znalazł się projekt Instytutu Matki i Dziecka, którego celem jest optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych. Jest to pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO, które swoim zasięgiem ma objąć pacjentów z całego kraju.

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał natomiast dofinansowanie na realizację projektu RAFTING-2019, prowadzonego pod przewodnictwem prof. Jana Zauchy, który stanowi propozycję nowatorskiego protokołu leczenia pacjentów z wczesną postacią chłoniaka Hodgkina. Jak przekazała ABM, badanie kliniczne zostało zaplanowane jako wieloośrodkowe o zasięgu międzynarodowym. Większość pacjentów z wczesnym chłoniakiem Hodgkina zostaje wyleczona za pomocą terapii skojarzonej, tzn. chemioterapii i radioterapii. Jednocześnie część pacjentów nie odpowiada na chemioterapię. Jednym z możliwych sposobów przezwyciężenia oporności komórek chłoniaka na leczenie skojarzone może być wczesne zastosowanie niwolumabu.

W Narodowym Instytucie Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Narodowym w Warszawie prowadzone jest otwarte badanie fazy 2 – Agenonmela. Jego celem jest ocena bezpieczeństwa i aktywności klinicznej przeciwciała monoklonalnego balstilimabu w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym/przerzutowym rakiem skóry niebędącym czerniakiem.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jako beneficjent prowadzi badanie dotyczące wpływu nieodwracalnej elektroporacji wapniowej, elektrochemioterapii oraz elektroporacji na jakość życia i przeżycie wolne od progresji u chorych na raka trzustki. ABM wytłumaczyła, że jest to nowatorska metoda polegająca na destabilizacji błony komórkowej komórki nowotworowej i zwiększeniu jej przepuszczalności dla leków. Do badania kwalifikują się pacjenci ze źle rokującym rakiem trzustki w III stadium, dla których indywidulanie zostaje dobrany najlepszy moment terapeutyczny.

W 2021 roku Agencja Badań Medycznych rozpoczęła także realizację programu mającego na celu opracowanie i wprowadzenie do Polski na szeroką skalę przełomowej terapii leczenia nowotworów przy użyciu modyfikowanych genetycznie limfocytów CAR-T cells. Tego rodzaju terapia ma szczególne znaczenie w leczeniu białaczek u najmłodszych pacjentów.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.