ONKOLOGIA
Terapia wspomagająca
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Analiza czynników farmakogenomicznych nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią, u chorych na raka piersi otrzymujących chemioterapię doksorubicyną i cyklofosfamidem

Źródło: Daiki T i wsp Cancer Chemother Pharmacol. 2020 Oct 24. doi: 10.1007/s00280-020-04177-y
Redaktor: Anna Soboń |Data: 17.11.2020
 
 
Nudności i wymioty wywołane chemioterapią (CINV) mogą prowadzić do znacznego pogorszenia jakości życia chorych na raka otrzymujących chemioterapię.
Badanie miało na celu ustalenie, czy ABCB1 2677G> T / A było związane z całkowitą odpowiedzią (CR; definiowana jako brak wymiotów i brak leku doraźnego) w ostrej fazie (CR0-24), a także zbadanie czynników genetycznych wpływających na fazę opóźnioną ( CR24-120) CINV u pacjentów z rakiem leczonych standardowym potrójnym schematem przeciwwymiotnym obejmującym aprepitant.

W tym prospektywnym badaniu pacjentom z rakiem piersi nieleczonych wcześniej chemioterapią, otrzymujących standardową dawkę chemioterapii skojarzonej (doksorubicyna i cyklofosfamid) podawano przed chemioterapią granisetron, deksametazon i aprepitant. CR 0-24 porównywano między grupami podzielonymi według mniejszych alleli homozygotycznych (TT, AA i TA) i głównych alleli homozygotycznych plus heterozygotycznych (GG, GA i GT) grupy ABCB1 2677G> T / A. Ponadto genotypowano 14 polimorfizmów genetycznych i zbadano ich związki z CR.

Nie stwierdzono istotnego związku między ABCB1 2677G> T / A a CR0-24. Jednak zaobserwowano, że polimorfizm TACR1, który koduje receptor neurokininy 1, może być potencjalnym genetycznym czynnikiem ryzyka rozwoju opóźnionej fazy CINV
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe