Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Aprepitant w zapobieganiu nudnościom i wymiotom po chemioterapii

Autor: Anna Soboń |Data: 02.06.2020
 
 
W obecnych wytycznych dotyczących zapobiegania nudnościom i wymiotom wywołanym chemoterapią podaje się jednocześnie wiele leków przeciwwymiotnych.
U pacjentów otrzymujących wysoce emetogenną chemioterapię aprepitant (antagonista receptora NK1) łączy się z ondansetronem i deksametazonem.
Aprepitant może wpływać na farmakokinetykę innych leków, ponieważ jest inhibitorem i induktorem CYP3A4. Niektóre leki przeciwnowotworowe i inne leki często stosowane u pacjentów z rakiem są substratami CYP3A4 lub CYP29C. Podajemy przegląd i aktualne dane dotyczące istotnych klinicznie interakcji między wybranymi lekami a aprepitantem podczas chemioterapii. Lekarze powinni zdawać sobie sprawę z potencjalnego ryzyka interakcji między lekowych, szczególnie w schematach leczniczych. Należy przeprowadzić więcej badań nad interakcjami między lekami a aprepitantem i ich konsekwencjami klinicznymi, aby sformułować zalecenia oparte na dowodach.

Drug-drug interactions with aprepitant in antiemetic prophylaxis for chemotherapy. Schoffelen R, at all. Neth J Med. 2018 Apr;76(3):109-114.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe