SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Aspiryna i duże dawki PPI szansą na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka przełyku?
 
Według nowego badania, którego wyniki zaprezentowano podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ang. American Society of Clinical Oncology, ASCO), łączne zastosowanie aspiryny i dużych dawek inhibitora pompy protonowej (PPI) może stanowić ochronę przed zachorowaniem na raka przełyku u chorych wysokiego ryzyka. Strategia ta pozwala na redukcję ryzyka rozwoju dysplazji dużego stopnia oraz jej przekształcenia się w nowotwór oraz opóźnia zgon z jakiejkolwiek przyczyny u chorych z przełykiem Barrett’a.
Rak przełyku jest nowotworem relatywnie rzadkim, jednak rokowanie jest wyjątkowo niekorzystne, a 5-cioletni odsetek przeżyć wynosi zaledwie 19%. Zastosowanie esomeprazolu w dawce 40 mg dwa razy na dobę w skojarzeniu z małą dawką aspiryny okazało się być najkorzystniejszą strategią chemoprewencji spośród czterech ocenianych w randomizowanym badaniu.

Do badania klinicznego 3. fazy ASPECT włączono 2563 chorych, u których stwierdzono początkowo przełyk Barreta na długości ≥ 1cm, oraz u których nie stwierdzono dysplazji dużego stopnia bądź gruczolakoraka przełyku. Uczestników badania losowo przydzielono do jednej z 4 grup: dużej dawki esomeprazolu (80 mg na dobę), dużej dawki esomperazolu (300 mg na dobę) i niskiej dawki aspiryny, niskiej dawki esomeprazolu (40 mg na dobę) lub niskiej dawki esomeprazolu z niską dawką aspiryny. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był zgon uczestnika z jakiegokolwiek powodu, rozpoznanie raka przełyku lub rozpoznanie dysplazji dużego stopnia. Analizę danych skorygowano o wiek oraz czas od rozpoznania przełyku Barreta.

Po okresie obserwacji z medianą, która wynosiła 8,9 roku badacze wykazali, że wysokie dawki esomeprazolu są istotnie statystycznie skuteczniejsze niż standardowe dawki leku (p=0,0459). Najskuteczniejszym schematem profilaktyki okazał się esomeprazol w wysokiej dawce w skojarzeniu z niską dawką aspiryny.

Ośmioletni odsetek przeżyć wynosił 90% i 87% u chorych leczonych odpowiednio wysokimi i niskimi dawkami esomeprazolu (p=0,0459). Schemat chemoprofilaktyki był dobrze tolerowany, a odsetek poważnych zdarzeń niepożądanych wynosił jedynie 1%.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe