SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Aspiryna i duże dawki PPI szansą na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka przełyku?
Źródło: American Society of Clinical Oncology/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 08.10.2018
 
 
Według nowego badania, którego wyniki zaprezentowano podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ang. American Society of Clinical Oncology, ASCO), łączne zastosowanie aspiryny i dużych dawek inhibitora pompy protonowej (PPI) może stanowić ochronę przed zachorowaniem na raka przełyku u chorych wysokiego ryzyka. Strategia ta pozwala na redukcję ryzyka rozwoju dysplazji dużego stopnia oraz jej przekształcenia się w nowotwór oraz opóźnia zgon z jakiejkolwiek przyczyny u chorych z przełykiem Barrett’a.
Rak przełyku jest nowotworem relatywnie rzadkim, jednak rokowanie jest wyjątkowo niekorzystne, a 5-cioletni odsetek przeżyć wynosi zaledwie 19%. Zastosowanie esomeprazolu w dawce 40 mg dwa razy na dobę w skojarzeniu z małą dawką aspiryny okazało się być najkorzystniejszą strategią chemoprewencji spośród czterech ocenianych w randomizowanym badaniu.

Do badania klinicznego 3. fazy ASPECT włączono 2563 chorych, u których stwierdzono początkowo przełyk Barreta na długości ≥ 1cm, oraz u których nie stwierdzono dysplazji dużego stopnia bądź gruczolakoraka przełyku. Uczestników badania losowo przydzielono do jednej z 4 grup: dużej dawki esomeprazolu (80 mg na dobę), dużej dawki esomperazolu (300 mg na dobę) i niskiej dawki aspiryny, niskiej dawki esomeprazolu (40 mg na dobę) lub niskiej dawki esomeprazolu z niską dawką aspiryny. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był zgon uczestnika z jakiegokolwiek powodu, rozpoznanie raka przełyku lub rozpoznanie dysplazji dużego stopnia. Analizę danych skorygowano o wiek oraz czas od rozpoznania przełyku Barreta.

Po okresie obserwacji z medianą, która wynosiła 8,9 roku badacze wykazali, że wysokie dawki esomeprazolu są istotnie statystycznie skuteczniejsze niż standardowe dawki leku (p=0,0459). Najskuteczniejszym schematem profilaktyki okazał się esomeprazol w wysokiej dawce w skojarzeniu z niską dawką aspiryny.

Ośmioletni odsetek przeżyć wynosił 90% i 87% u chorych leczonych odpowiednio wysokimi i niskimi dawkami esomeprazolu (p=0,0459). Schemat chemoprofilaktyki był dobrze tolerowany, a odsetek poważnych zdarzeń niepożądanych wynosił jedynie 1%.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe