Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Badacze z UMLub publikują w prestiżowym „The Lancet Oncology”

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wyniki niekomercyjnego badania klinicznego ATLAS dotyczące szpiczaka plazmocytowego, które prowadzili naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „The Lancet Oncology”.
Badanie ATLAS to jedno z pierwszych badań Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego i pierwsze badanie polsko-amerykańskie, prowadzone we współpracy z Uniwersytetem w Chicago. Celem badania ATLAS było porównanie skuteczności dwóch rodzajów leczenia podtrzymującego u chorych na szpiczaka plazmocytowego po autologicznym przeszczepieniu szpiku. W badaniu wzięło udział 159 pacjentów z Polski oraz 21 z USA; w ramieniu badanym podawano karfilzomib z lenalidomidem i deksametazonem (KRd); w ramieniu kontrolnym – lenalidomid.

Wcześniej wyniki zakwalifikowano do najlepszych prezentacji ustnych (Best of ASCO) podczas konferencji ASCO 2022 – najważniejszej konferencji onkologicznej, która odbyła się w czerwcu 2022 r. w Chicago.

Wyniki badania ATLAS mogą mieć wpływ na rutynowe postępowanie w szpiczaku, bo zaproponowana nowa forma leczenia podtrzymującego po przeszczepieniu autologicznym jest lepsza od standardowej.

W polsko-amerykańskiej grupie naukowców prowadzących projekt znaleźli się badacze z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: prof. Krzysztof Giannopoulos, dr Adam Walter-Croneck i dr Olga Czabak.

Było to badanie niekomercyjne, a autorami protokołu badania byli członkowie zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego: dr hab. Dominik Dytfeld (Poznań), prof. Krzysztof Jamroziak (Warszawa), prof. Krzysztof Giannopoulos (Lublin) i prof. Tomasz Wróbel (Wrocław) wraz z prof. Andrzejem Jakubowiakiem z Uniwersytetu w Chicago.

„The Lancet Oncology”: „Carfilzomib, lenalidomide, and dexamethasone or lenalidomide alone as maintenance therapy after autologous stem-cell transplantation in patients with multiple myeloma (ATLAS): interim analysis of a randomised, open-label, phase 3 trial”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.