Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Badania przesiewowe w kierunku raka płuca prowadzą do zmniejszenia liczby zgonów z powodu tego nowotworu – wyniki badania klinicznego NELSON

Źródło: Katarzyna Stencel/NEJM
Autor: Marta Koblańska |Data: 12.02.2020
 
 
Na łamach New England Journal of Medicine (NEJM) opublikowano wyniki badania klinicznego NELSON (Nederlands–Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek). Do badania włączono osoby z dużym ryzykiem zachorowania na raka płuca i wykazano zmniejszenie śmiertelności z powodu raka płuca u osób, u których przeprowadzono badanie niskodawkowej tomografii komputerowej w porównaniu do osób, których takiemu badaniu nie poddano.
Rak płuca jest główną przyczyną zgonów z powodu choroby nowotworowej na świecie, a ich liczba przewyższa liczbę zgonów z powodu raka piersi, raka jelita grubego i raka szyjki macicy łącznie.

W badaniu NLST (US-based National Lung Screening Trial) wykazano 20% zmniejszenie śmiertelności z powodu raka płuca u osób o wysokim ryzyku zachorowania poddanych badaniom tomografii komputerowej (trzy badania w roku) w porównaniu do osób, u których wykonywano badanie rentgenowskie. Wyniki badania klinicznego US Preventive Services Task Force zaowocowały zaleceniem poddawania badaniom przesiewowym osób między 55 a 80 rokiem życia z wywiadem co najmniej 30 paczkolat, którzy nadal palą albo zaprzestali palenia papierosów w ciągu ostatnich 15 lat.

Populacyjne, randomizowane badanie kliniczne NELSON, które rozpoczęło się w 2000 roku miało na celu wykazanie 25% zmniejszenia śmiertelności z powodu raka płuca po 10 latach obserwacji u uczestników płci męskiej poddanych niskodawkowej tomografii komputerowej.

Opis badania
Do badania włączono 13195 mężczyzn oraz 2594 kobiety w wieku od 50 do 74 lat, których w sposób losowy przydzielono do ramienia z badaniami przesiewowymi tomografii komputerowej (badanie wyjściowe, po 1, 3 i 5,5 roku) oraz do ramienia, w którym badań przesiewowych nie przeprowadzano. Wśród mężczyzn odsetek osób, które poddano co najmniej jednemu dodatkowemu badaniu tomografii komputerowej wynosił 9,2%, a odsetek „podejrzanych” guzków uwidocznionych w badaniach wynosił 2,1%.

Po 10 latach obserwacji liczba zachorowań raka płuca wynosiła 5,58 na 1000 osób na rok w ramieniu, w którym przeprowadzano badania przesiewowe oraz 4,91 na 1000 osób na rok u osób w ramieniu kontrolnym. Śmiertelność z powodu raka płuca wynosiła odpowiednio 2,5 oraz 3,3 na 1000 osób na rok. Skumulowane ryzyko zgonu z powodu raka płuca po 10 latach wynosiło 0,76 (95% CI 0,61-0,94, p=0,01).

Wnioski
Badacze na podstawie wyników badania klinicznego NELSON podsumowują, że badania niskodawkowej tomografii komputerowej skutkują zmniejszeniem śmiertelności u chorych wysokiego ryzyka. Dane sugerują znacznie większe korzyści u kobiet niż u mężczyzn, ale grupa kobiet włączona do badania była znacznie mniejsza niż grupa mężczyzn.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe