Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Celekoksyb w leczeniu adiuwantowym raka piersi

Źródło: JAMA Network
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 19.11.2021
 
 
W randomizowanym badaniu klinicznym o akronimie REACT, przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii i Niemczech, nie udowodniono, aby pacjentki z ERBB2-negatywnym rakiem piersi odnosiły korzyść z leczenia adiuwantowego z zastosowaniem celekoksybu.
Po zakończeniu leczenia raka piersi u części pacjentek dochodzi do nawrotu choroby. W badaniach przedklinicznych celekoksyb wykazywał aktywność przeciwnowotworową w tym w modelu ludzkiego raka piersi. W badaniu klinicznym o akronimie REACT zastosowano celekoksyb jako terapię adiuwantową u kobiet po leczeniu ERBB2 (dawniej HER2) negatywnego raka piersi.

Badanie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Pacjentki były randomizowane w stosunku 2:1 do celekoksybu w dawce 400 mg raz dziennie lub do placebo przez 2 lata. Cały okres obserwacji był zaplanowany na 10 lat po zakończeniu leczenia. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentek, które przeżyły okres obserwacji bez nawrotu choroby.

1763 pacjentki zostały zrandomizowane do celekoksybu, podczas gdy 876 do placebo. Mediana czasu obserwacji wyniosła 74,3 miesiąca. W grupie interwencyjnej odsetek pięcioletnich przeżyć bez nawrotu choroby wyniósł 84 proc., podczas gdy w grupie placebo 83 proc. (HR = 0,97; 95 proc. CI: 0,80–1,17). Odsetek działań niepożądanych był podobny w obu ramionach badania.

W badaniu REACT nie udowodniono, aby pacjentki z ERBB2-negatywnym rakiem piersi odnosiły korzyść z leczenia adiuwantowego z zastosowaniem celekoksybu przez 2 lata.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński

CI – Confidence Interval (przedział ufności), HR – Hazard Ratio (hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.