Specjalizacje, Kategorie, Działy

Chemioterapia stanie się mniej uciążliwa?

Udostępnij:
Badacze z Purdue University opracowali technologię mającą na celu ułatwienia w podawaniu terapii przeciwnowotworowej do właściwej lokalizacji ciała oraz złagodzenia bolesnych działań niepożądanych chemioterapii.
Jednym z ogromnych problemów jakie niesie za sobą chemioterapia jest to, że większość terapii koncentruje się na samym guzie bez znaczącego uwzględnienia mikrośrodowiska wokół niego. Nowa metoda została opisana w czasopiśmie z dziedziny nanotechnologii Small.

Jak informuje Yoon Yeo, profesor Purdue University, tradycyjne podejścia terapeutyczne nie różnią się zbytnio starając się dostarczyć leki konkretnej osobie bez uwzględnienia specyfiki chorego miejsca. Jego zdaniem, podejście, które reprezentuje wskazuje na kierunki umożliwiające odkrycie właściwej lokalizacji, do której zostaną podane chemioterapeutyki.

Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom raportują, że w USA rocznie około 650 tys. pacjentów chorych na raka otrzymuje ambulatoryjnie chemioterapię. Pacjenci, którym jest ona podawana znajdują się w grupie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, które mogą prowadzić do hospitalizacji, zakłócenia podawania schematów chemioterapii, czy nawet śmierci.

Metoda, którą opracowali badacze Purdue wykorzystuje nanocząsteczki uważane za obiecujące nośniki leków celujących w guz stosowanych w chemioterapii. Badacze opracowali technikę przygotowywania nanocząsteczek na bazie modyfikowanego alkoholu wielowodorotlenowego umożliwiające zlokalizowanie komórek rakowych i guza poprzez sprawdzenie naczyń sąsiadujących z guzem.

Nanocząsteczki wchodzą w reakcję z nabłonkiem naczyń, aby dostać się do guzów i je zniszczyć. Badacze wskazują, że ich metoda pomaga nanocząsteczkom na wydostawanie się poza krążenie krwi i przedostanie się do guzów i tym samym lepsze leczenie raka. Metoda została przetestowana na modelach raka piersi oraz czerniaka.

Jak wskazuje profesor Yeo, większość pacjentów źle znosi chemioterapię a jego zamiarem jest to zmienić. Metoda pozwala na lepszy sposób dotarcia do guzów tym samym obniżając wymagane dawki leków, które z kolei powodują mniej uszkodzeń zdrowej tkanki.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.