Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy chorzy z nowotworem mają gorsze rokowanie w przypadku zachorowania na COVID-19?

Udostępnij:
W Annals of Oncology ukazała się praca, w której analizowano rokowanie chorych z nowotworem w przypadku zakażenia wirusem SARS-COV-2 i zachorowania na COVID-19. W analizie uwzględniono 5688 chorych z rozpoznaniem COVID-19 leczonych w Nowym Jorku, spośród których 6% (334 chorych) stanowili chorzy z rozpoznaniem nowotworu złośliwego.
Wcześniejsze retrospektywne analizy mówiły o 28 chorych z rozpoznaniem choroby nowotworowej z Chin, u których stwierdzono COVID-19 i u których stwierdzono zwiększoną śmiertelność.

Autorzy pracy, która ukazała się w Annals of Oncology przeanalizowali elektroniczne historie choroby uwzględniając płeć, wiek, choroby współistniejące, intubację lub jej brak oraz śmiertelność chorych z COVID-19 potwierdzonym metodą RT PCR od 1 marca do 6 kwietnia 2020 roku.
Spośród 334 chorych z rozpoznaniem nowotworu złośliwego u większości stwierdzono raka piersi (57 chorych) i raka gruczołu krokowego (56 chorych). Poza tym u 23 chorych stwierdzono raka płuca, u 18 chorych raka urotelialnego, a u 16 chorych raka jelita grubego. Wykazano, że chorzy na COVID-19 z rozpoznaniem choroby nowotworowej istotnie częściej wymagali intubacji (RR 1,89), ale nie stwierdzono znaczącej różnicy w śmiertelności.
Po skorygowaniu za pomocą odpowiednich narzędzi statystycznych o wiek, stwierdzono istotnie wyższe ryzyko intubacji u chorych z rozpoznaniem nowotworu między 66 a 80 rokiem życia (RR 1,76), podczas gdy w innych grupach wiekowych nie stwierdzono istotnej różnicy. Stwierdzono natomiast istotnie wyższe ryzyko zgonu u chorych z rozpoznaniem nowotworu i COVID-19 w wieku poniżej 50 lat (RR 5,01). Natomiast u chorych z rozpoznaniem nowotworu i (COVID-19 powyżej 50 roku życia zaobserwowano niższą umieralność w porównani z chorymi na COVID-19 bez rozpoznania choroby nowotworowej (obserwacja bez istotności statystycznej).

Chorzy z rozpoznaniem nowotworu mają upośledzoną funkcję układu immunologicznego. U młodych osób, u których śmiertelność z powodu COVID-19 jest generalnie niska, uszkodzenie układu immunologicznego spowodowane chorobą nowotworową może wiązać się z relatywnie wysokim ryzykiem zgonu.

Relatywnie duża liczba chorych uwzględnionych w analizie pozwalała na skorygowanie wyników o wiek chorych, co jest jednym z najważniejszych czynników prognostycznych.
Potrzebna są dalsze badania w celu lepszego rozumienia ryzyka zachorowania na COVID-19 u chorych z rozpoznaniem nowotworu złośliwego.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.