ONKOLOGIA
Płuco i opłucna
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy można wyleczyć zaawansowanego raka płuca? Odpowiada prof. Dariusz Kowalski

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: MK/DK
Autor: Marta Koblańska |Data: 01.08.2019
 
 
- Chorzy na raka płuca w stadium zaawansowania IIIA i IIIB mogą otrzymać terapię z intencją wyleczenia. Umożliwia to nowy lek przeznaczony do leczenia uzupełniającego durwalumab stosowany po jednoczasowej radio-chemioterapii - mówi prof. Dariusz Kowalski z Centrum Onkologii w Warszawie.
Komentarz prof. Dariusza Kowalskiego:
- Zanim pojawił się lek chorzy w tym stopniu zaawansowania raka płuca otrzymywali radio-chemioterapię i potem byli kierowani na obserwację. Radio-chemioterapia to najlepsza opcja leczenia w sytuacji, kiedy pacjent nie kwalifikuje się do zabiegu operacyjnego. Jednak inne metody leczenia uzupełniającego nie zwiększały efektywności tego postępowania. Dopiero durwalumab podawany przez 12 miesięcy po zakończonej jednoczasowej radio-chemioterapii poprawił wyniki leczenia w sposób znaczący. Czas wolny od progresji choroby po zastosowaniu durwalumabu wydłużył się trzykrotnie. Również całkowity czas przeżycia wydłużył się oraz zwiększył się odsetek chorych trwale wyleczonych, czyli osób, które mogą normalnie funkcjonować, pracować bez nawrotu choroby przez co najmniej 5 lat.

Można więc powiedzieć, że to przełom, bo durwalumab jest pierwszym lekiem dysponującym dowodami naukowymi, który poprawił wyniki leczenia raka płuca, a nawet zwiększył odsetek chorych trwale wyleczonych. Terapia znalazła zastosowanie w grupie chorych, u których ryzyko wystąpienia mikroprzerzutów jest bardzo duże. Te przerzuty są nie do wykrycia metodami diagnostyki obrazowej, a istnieją, co potwierdzają obserwacje chorych po samodzielnej radioterapii. Chorzy tacy giną głównie z powodu przerzutów odległych. Jednoczasowa lub sekwencyjna chemioradioterapia niszczy mikroprzerzuty, dlatego to leczenie jest tak ważne w tej populacji chorych na raka płuca.

Jaki jest mechanizm działania durwalumabu? Powoduje on reaktywację układu immunologicznego. Co to oznacza? System odpornościowy samodzielnie jest w stanie niszczyć komórki nowotworowe. Durwalumab to przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko ligandowi programowanej śmierci receptora typu (PD-L1)1, który odblokowuje układ immunologiczny i pobudza go do działania.

Durwalumab powinien być komponentem leczenia radykalnego, czyli terapią konsolidującą po zakończeniu radio-chemioterapii, która zwiększa szansę trwałego wyleczenia. Wkrótce ma pojawić się program lekowy z tą substancją, a aby zwiększyć liczbę chorych nią leczonych należy kierować ich bez zwłoki do ośrodków referencyjnych, które prawidłowo zakwalifikują do tej terapii.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.