Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Dr Świtaj: Immunoterapia poprawia wyniki leczenia raka z komórek Merkla ►

Udostępnij:
Rak z komórek Merkla jest nowotworem złośliwym i wykazuje tendencję do tworzenia się przerzutów. W zaawansowanym stadium ma niemal dwukrotnie gorsze rokowania niż czerniak. Nadzieję na poprawę wyników leczenia niesie immunoterapia. Dr Tomasz Świtaj omawia możliwości zastosowania najnowocześniejszych leków w tym wskazaniu.
Rak z komórek Merkla (MCC) należy do rzadkich nowotworów. Wywodzi się z komórek neuroendokrynnych skóry. Do głównych czynników ryzyka zalicza się zakażenie poliomawirusem, ekspozycję na promieniowanie słoneczne oraz zaburzenia układu immunologicznego. Najczęstsza lokalizacja to głowa i szyja, natomiast przerzuty głównie dotyczą węzłów chłonnych, a w drugiej kolejności skóry.

Dr n. med. Tomasz Świtaj, onkolog kliniczny z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w PIB-NIO w Warszawie, w swoim wykładzie omawia możliwości i skuteczność zastosowania immunoterapii: awelumabu, pembrolizumabu, retifanlimabu oraz ipilimumabu z niwolumabem.

– Mówiąc o nowych możliwościach leczenia raka z komórek Merkla, myślimy o immunoterapii zastosowanej w pierwszej lub w drugiej linii leczenia ze względu na większą efektywność i uzyskiwanie wyższego odsetka długotrwałych przeżyć w porównaniu z chemioterapią – wyjaśnia ekspert.Wykład „Postępy w leczeniu systemowym chorych na raka z komórek Merkla” dr n. med. Tomasz Świtaj przedstawił podczas 14th International Conference of Contemporary Oncology, organizowanej przez wydawnictwo Termedia.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.