ONKOLOGIA
Płuco i opłucna
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Durwalumab w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca – nowa rejestracja EMA

Źródło: www.ema.europa.eu//KS
Redaktor: Maciej Chyziak |Data: 29.07.2020
 
 
23 lipca 2020 roku Komitet do Spraw Produktów Leczniczych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use European Medicines Agency, CHMP EMA) wydał pozytywną opinię dotyczącą zmiany warunków dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego durwalumab.
Durwalumab w monoterapii jest obecnie wskazany w skojarzeniu z etopozydem i cisplatyną lub karboplatyną do leczenia pierwszej linii dorosłych chorych na drobnokomórkowego raka płuca w stadium choroby rozsianej.

Poprzednie wskazanie do zastosowania produktu leczniczego durwalumab obejmuje monoterapię u dorosłych chorych na miejscowo zaawansowanego, nieresekcyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca z ekspresją PD-L1 na ≥1% komórek nowotworowych. Leczeniem obejmuje się chorych, u których nie stwierdzono progresji choroby w ciągu 42 dni od zakończenia leczenia skojarzonego (chemioradioterapii).
Szczegółowe wskazania do zastosowania produktu leczniczego durwalumab ujęte są w uaktualnionej charakterystyce produktu leczniczego.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe