Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

EMA rozszerza wskazania dla pembrolizumabu

Źródło: ESMO/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 22.10.2019
 
 
Komitet Produktów Medycznych do Zastosowania u Ludzi Europejskiej Agencji Leków zarekomendował rozszerzenie wskazań dla leczenia pembrolizumabem. Chodzi o zastosowanie leku w monoterapii lub skojarzeniu z chemioterapią w I linii leczenia zaawansowanych lub nieresekcyjnych nowotworów głowy i szyi u dorosłych.
Lek jest terapią dorosłych z trzecim stopniem zaawansowania czerniaka z przerzutami do węzłów chłonnych, którzy przeszli całkowitą operację usunięcia nowotworu. Lek jest również stosowany w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca u osób dorosłych i w kombinacji z pemetrexedem oraz chemioterapią opartą na platynie stosuje się go w I linii zaawansowanego, niepłaskonabłonkowego raka płuca u osób bez mutacji EGFR lub ALK.

Pembrolizumab jako monoterapia jest wskazany w leczeniu lokalnie zaawansowanego lub już przerzutowego raka płuca u dorosłych wcześniej leczonych chemioterapią. Pacjenci z mutacją EGFR lub ALK wcześniej powinni otrzymywać leczenie celowane przed otrzymaniem leku. Preparat znajduje również zastosowanie w leczeniu osób dorosłych z chłoniakiem Hodgkina po niepowodzeniu przeszczepu szpiku oraz w leczeniu nowotworów układu moczowego.

Szczegółowe rekomendacje dotyczące zastosowania leku zostaną opisane w zaktualizowanej karcie charakterystyki, która będzie opublikowana w specjalnym, europejskim raporcie we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe