Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

ESMO 2017: nowe doniesienia o niwolumabie

Źródło: mat press/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 14.09.2017
 
 
Podczas ESMO zaprezentowano wyniki nowych badań dotyczących niwolumabu. Lek okazuje się obiecujący zarówno w terapii zaawansowanego czerniaka jak i raka nerwowokomórkowego oraz w przerzutowym nowotworze głowy i szyi.
Pacjenci z czerniakiem w stadium IIIb/IIIc lub stadium IV z wysokim ryzykiem nawrotu po całkowitej resekcji chirurgicznej mieli dłuższe przeżycia wolne od nawrotu w przypadku poddania się adjuwantowej terapii niwolumabem w porównaniu do adjuwantowej terapii ipilimumabem – według wyników badania fazy III CheckMate 238.

Immunoterapia niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem przyniosła lepszy obiektywny odsetek odpowiedzi oraz wydłużone przeżycia wolne od progresji w porównaniu do leczenia sunitynibem u pacjentów z uprzednio nieleczonym zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym (RCC) o średnim i złym rokowaniu – według wyników badania CheckMate-214

Niwolumab wykazuje działanie przeciwnowotworowe po progresji w nawracającym i przerzutowym płaskonabłonkowym raku głowy i szyi (HNSCC): Przeciwnowotworowe działanie niwolumabu obserwowano w przypadku kontynuacji leczenia po progresji choroby u pacjentów z nawracającym i przerzutowym płaskonabłonkowym raku głowy i szyi (HNSCC), u których nastąpiła progresja w trakcie leczenia niwolumabem po uprzednim nawrocie w ciągu 6 miesięcy od leczenia chemioterapią na bazie platyny.

Leczenie z zastosowaniem niwolumabu - inhibitora punktu kontrolnego, w skojarzeniu ze ISA 101 – syntetyczną długo peptydową szczepionką przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 16, zwiększało odpowiedź terapeutyczną u pacjentów z nieuleczalnym rakiem jamy ustnej i gardła, w porównaniu do historycznych danych dotyczącym monoterapii niwolumabem
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.