Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

ESMO 2022: Jakość życia chorych podczas długotrwałego leczenia koniugatami przeciwciało-lek

Źródło: Katarzyna Stencel, ESMO Congress 2022, Abstrakt 217O
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 15.09.2022
 
 
Podczas kongresu ESMO 2022 przedstawiono dane dotyczące wyników ocenianych przez pacjentów (patient-reported outcome – PRO) z dwóch badań z użyciem koniugatu przeciwciało-lek (ADC) w przerzutowym raku piersi (MBC).
PRO z randomizowanego badania III fazy DESTINY-BREAST04, porównującego ADC trastuzumab derukstekan (T-DXd) z leczeniem z wyboru lekarza (TPC) wykazały, że ogólny stan zdrowia (GHS)/QoL dłużej utrzymywały się u pacjentów, którzy dostawali T-DXd, niż u pacjentów otrzymujących TPC we wszystkich zaplanowanych podskalach kwestionariusza (EORTC-QLQ-C30). Mediana czasu do ostatecznego pogorszenia GHS/QoL wg EORTC-QLQ-C30 wyniosła 7,6 miesiąca w ramieniu T-DXd w porównaniu z 5,1 miesiąca w ramieniu TPC (HR 0,71; 95% CI 0,56–0,92). Dane te uzupełniają główne wyniki tego badania, które wykazały poprawę przeżycia wolnego od progresji (PFS) i całkowitego przeżycia u pacjentek z MBC z niską ekspresją HER2, niezależnie od poziomu ekspresji receptora hormonalnego (HR), bez nowych sygnałów dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa (N Engl J Med 2022;387:9–20).

Dane dotyczące jakości życia związanej ze zdrowiem (HRQoL) z badania III fazy TROPiCS-02 porównującego ADC sacytuzumab gowitekan (SG) z TPC u pacjentek z HR-dodatnim/HER2-ujemnym MBC wykazały tendencję do poprawy w stosunku do wartości początkowej w większości obszarów HRQoL ocenianych wg kwestionariusza EORTC-QLQ-C30 w ramieniu SG w porównaniu z TPC, wraz ze statystycznie istotną i klinicznie istotną poprawą sprawności fizycznej i złagodzeniem duszności, chociaż u pacjentek w ramieniu SG obserwowano większe nasilenie biegunki – średnie zmiany najmniejszych kwadratów w stosunku do wartości początkowych (95% CI) dla SG w porównaniu z TPC wyniosły odpowiednio 3,9 (0,9, 6,9), –4,3 (–8,5, –0,1) i 10,4 (6,3, 14,5); wartości dodatnie wskazują na poprawę funkcjonowania i zwiększenie nasilenia objawów.

Eksperci zwracają też uwagę na dwa kolejne ADC, które są w późnej fazie rozwoju klinicznego: datopotamab derukstekan, z bardzo obiecującą aktywnością w badaniu I fazy TROPION-PanTumor01 u pacjentów z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi patritumab derukstekan, ukierunkowany na HER3.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.