Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Efektywność kosztowa pembrolizumabu w leczeniu raka wątrobowokomórkowego

Źródło: „JAMA”., op. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 22.02.2021
 
 
Naukowcy z Hongkongu podjęli próbę oszacowania efektywności kosztów zastosowania pembrolizumabu jako leczenia drugiego rzutu u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym, którzy wcześniej byli leczeni sorafenibem. Analizę przeprowadzono na przykładzie Stanów Zjednoczonych.
Zespół badaczy z Hongkongu wykorzystał dane z randomizowanego badania klinicznego o akronimie KEYNOTE-240 do oszacowania efektywności kosztów zastosowania pembrolizumabu jako leczenia drugiego rzutu u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym, którzy wcześniej byli leczeni sorafenibem.

W analizie wykorzystano model Markowa i uwzględniono perspektywę ubezpieczyciela ze Stanów Zjednoczonych. Koszty cyklu leczenia pembrolizumabem oszacowano na 5.531-8.297 $, a cenę terapii po progresji nowotworu na 5596-7944 $. W porównaniu z placebo, zastosowanie pembrolizumabu wiązałoby się z kosztem za rok życia skorygowanego o jakość życia (ang. quality-adjusted life year, QALY) równym około 340 tys. $. W założonym scenariuszu akceptowalnym kosztem było 150 tys. $ za QALY i z tego względu, aby stosowanie pembrolizumabu było efektywne kosztowo wycena leczenia za cykl powinna zwiększyć się o 58% do około 2.900 $ za cykl.

Biorąc pod uwagę koszty związane z podawaniem pembrolizumabu w warunkach płatnika ze Stanów Zjednoczonych, stosowanie tego leku w terapii drugorzutowej raka wątrobowokomórkowego nie jest efektywne kosztowo.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe