Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Europejski Dzień Świadomości Szpiczaka

Redaktor: |Data: 27.09.2022
 
 
Tagi: szpiczak
Organizacja Myeloma Patients Europe (MPE) w celu edukowania na temat szpiczaka plazmocytowego zainauguruje pierwszy w historii Europejski Dzień Świadomości Szpiczaka. Jego obchody przypadają pod koniec Światowego Miesiąca Nowotworów Krwi. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest diagnostyka i konsekwencje opóźnień w terminowym wykrywaniu szpiczaka.
Aż 7% wszystkich rozpoznań chorób nowotworowych dotyczy nowotworów krwi. Rocznie na całym świecie odnotowuje się ponad milion nowych zachorowań. Przez swoje niespecyficzne objawy są one istotnie trudne do zdiagnozowania, a edukacja na ich temat pozostaje podstawą dla właściwego rozpoznania schorzenia oraz powodzenia w zakresie wdrożenia terapii – stąd powstają inicjatywy takie jak Europejski Dzień Świadomości Szpiczaka, podczas których fundacje i organizacje dokładają starań, aby popularyzować ten temat.

Dzięki postępowi medycyny, jaki dokonał się w ostatnich latach, nowotwory krwi mogą być coraz szybciej diagnozowane oraz skutecznie leczone. Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju w hematoonkologii – zarówno w obszarze nowych technologii diagnostycznych, jak i możliwości terapeutycznych. W związku z coraz szerszym wachlarzem możliwości oraz perspektywą na to, że szpiczak z choroby śmiertelnej stanie się chorobą przewlekłą Myeloma Patients Europe wraz z Fundacją Carita im. Wiesławy Adamiec wystosowały wspólne stanowisko w tej sprawie.

– Pacjenci mają możliwość żyć dłużej, a ich jakość życia dzięki innowacyjnym terapiom, schematom leczenia i jego indywidualizacji stale się poprawia. Szpiczak przestaje stygmatyzować pacjentów. Dzięki systematycznemu rozwojowi medycyny są oni w stanie wyjść poza uproszczone schematy wnioskowania o tym, jak bardzo wykluczeni z codziennego życia są pacjenci nowotworowi. Na ten przełom wpływa fakt powstawania nowych leków i ich łączenia w coraz bardziej skuteczne kombinacje. Szczególnie istotne w tym aspekcie jest zastosowanie odpowiedniej, dopasowanej do potrzeb pacjenta terapii na poszczególnych etapach leczenia – apelują w ramach inicjatywy związanej z Europejskim Dniem Świadomości Szpiczaka.

- Długie i satysfakcjonujące życie ze szpiczakiem jest możliwe. Kluczem jest wczesna diagnostyka i długoterminowe skuteczne leczenie, które – jak partia szachów – uwzględnia kontratak przeciwnika. Dzisiaj, w pierwszym Europejskim Dniu Świadomości Szpiczaka, głównym tematem jest diagnostyka i zwrócenie uwagi na niespecyficzne objawy tej choroby. Każdy z nas wykonując regularnie podstawowe badanie krwi, może zadbać o to, żeby wykryć szpiczaka zanim się rozpanoszy i wyrządzi nieodwracalne szkody. Pamiętajmy jednak, że diagnoza to początek długiej drogi, a jedynie dostęp do nowoczesnych leków zapewni kontrolowanie szpiczaka przez długie lata i panowanie nad kolejnymi nawrotami – wskazuje Barbara Leonardi, Fundacja Carita, członek zarządu Myeloma Patients Europe.

Przebieg szpiczaka plazmocytowego to cykl nawrotów i remisji. Jeżeli choroba powraca szybko, tzn. w ciągu kilku miesięcy po zakończeniu leczenia określonym schematem lub postępuje w trakcie leczenia, to uznaje się, że pacjent jest oporny na dany lek. Wtedy powinno się zastosować inne leki i inne schematy, w ramach kolejnej linii leczenia. Z czasem narasta oporność pacjentów na leczenie substancjami stosowanymi w początkowych etapach leczenia. W związku z tym pacjenci z opornością na dotychczasowe terapie mają ograniczone możliwości dalszego leczenia. – Szpiczak to bardzo skomplikowany nowotwór. Ważna, niezaspokojona potrzeba pacjentów to zindywidualizowane podejście do leczenia, które bierze pod uwagę indywidualne warunki choroby u danego pacjenta, historię leczenia, a także osobiste preferencje. Wielu pacjentów nabywa oporność na podstawowe leki antyszpiczakowe takie jak lenalidomid i przestaje na nie reagować. Dlatego niezwykle ważne jest, aby europejskie systemy opieki zdrowotnej brały to pod uwagę i zwiększały dostępność do nowoczesnych leków i schematów lekowych także w dalszych liniach leczenia. Jedynie zindywidualizowane podejście do leczenia szpiczaka przyniesie lepsze wyniki w walce z tą chorobą – Lise-Lott Erikkson, Prezes Zarządu Myeloma Patients Europe.

Z kolei Kate Morgan, Head of Policy and Access, Myeloma Patients Europe wskazuje - Podczas pierwszego Europejskiego Dnia Świadomości Szpiczaka chcemy zwrócić uwagę na ogromny postęp jaki dokonał się w leczeniu tego nowotworu w ciągu ostatnich 10 lat. Wiemy, że także w Polsce wprowadzono wiele nowoczesnych leków. Przekłada się to na skuteczniejsze leczenie polskich pacjentów ze szpiczakiem i zbliża Polskę do najlepszych europejskich standardów. Jednak wielu pacjentów z nawrotowym i opornym szpiczakiem nadal boryka się z niepewnością co do dostępności leczenia. W MPE marzymy o tym, żeby tę grupę pacjentów objąć zindywidualizowaną opieką i zapewnić im elastyczny dostęp do leczenia zgodnie z potrzebami.

Od ponad dekady Fundacja Carita aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji pacjentów hematoonkologicznych – To, co jest najważniejsze dla pacjentów to dostęp do kompleksowej opieki, przez diagnostykę po leczenie terapiami zgodnymi z aktualnymi standardami. Jedną z głównych metod leczenia w przypadku szpiczaka to farmakoterpia, dlatego zależy nam na tym, aby pacjenci hematoonkologiczni mieli dostęp do terapii w każdej linii leczenia - wskazuje Łukasz Rokicki, Prezes Fundacji Carita.

Więcej o Europejskim Dniu Świadomości Szpiczaka znajduje się na stronie Myeloma Patients Europe.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.