ONKOLOGIA
Hematologia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

FDA zatwierdza stosowanie wenetoklaksu w połączeniu z azacytydyną, decytabiną lub niskimi dawkami cytarabiny w leczeniu niektórych pacjentów, z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową

Źródło: FDA
Autor: Anna Soboń |Data: 19.10.2020
 
 
Pełne zezwolenie dotyczy osób dorosłych w wieku 75 lat lub starszych lub osób, które nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii indukcyjnej z powodu chorób współistniejących. Wenetoklaks - który wybiórczo wiąże i hamuje białko BCL-2 - otrzymał przyspieszoną rejestrację w tym wskazaniu w 2018 roku.
Dane z dwóch randomizowanych badań fazy 3 - VIALE-A i VIALE-C - jak również zaktualizowane dane z badania fazy 1b M14-358 oraz badania fazy 1 / fazy 2 M14-387, potwierdziły zatwierdzenie przez FDA. Badanie VIALE-A obejmowało 431 pacjentów z AML, którzy nie kwalifikowali się do standardowej terapii indukcyjnej.

Badacze przydzielili 286 pacjentom wenetoklaks z azacytydyną. Pozostałych 145 pacjentów otrzymywało placebo i azacytydynę. Wyniki analizy pośredniej wykazały istotnie dłuższe przeżycie całkowite w grupie wenetoklaksu-azacytydyny (mediana, 14,7 miesiąca vs. 9,6 miesiąca; HR = 0,66; 95% CI, 0,52-0,85).
Większy odsetek pacjentów, którym przypisano wenetoklaks-azacytydynę, osiągnął całkowitą remisję (37% vs. 18%). Mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła 18 miesięcy dla wenetoklaksu-azacytydyny i 13,4 miesiąca dla placebo-azacytydyny.

Najczęstszymi poważnymi zdarzeniami niepożądanymi zgłaszanymi wśród pacjentów leczonych wenetoklaksem-azacytydyną były gorączka neutropeniczna (30%), zapalenie płuc (22%), posocznica (z wyłączeniem grzybiczych, 19%) i krwotok (6%).

VIALE-C porównuje wenetoklaks z małą dawką cytarabiny (n = 143) z placebo i małą dawką cytarabiny (n = 68). W badaniu nie udało się osiągnąć pierwszorzędowego punktu końcowego, jakim była istotna poprawa przeżycia całkowitego, po zastosowaniu wenetoklaksu (mediana, 7,2 miesiąca vs. 4,1 miesiąca; HR = 0,75; 95% CI, 0,52-1,07).

Jednak odsetek całkowitej remisji (27% vs. 7,4%) oraz całkowitej remisji z częściową poprawą hematologiczną (47% vs. 15%) były wyższe w grupie leczonej wenetoklaksem. Mediana czasu trwania całkowitej remisji wyniosła 11,1 miesiąca dla wenetoklaksu i małej dawki cytarabiny w porównaniu z 8,3 miesiąca dla placebo i małej dawki cytarabiny.

Najczęstszym zdarzeniem niepożądanym zgłaszanym wśród pacjentów, którym przypisano wenetoklaks w skojarzeniu z małą dawką cytarabiny, były nudności (42%). Sześćdziesiąt pięć procent pacjentów, którym przypisano tę kombinację, doświadczyło poważnych zdarzeń niepożądanych, z których najczęstszymi były zapalenie płuc (17%), gorączka neutropeniczna (16%) i posocznica (z wyłączeniem grzybiczych, 12%).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe