SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
FDA zwraca uwagę na bezpieczeństwo leczenia skojarzonego z pembrolizumabem chorych na szpiczaka
 
Kategorie: Hematologia
Działy: Doniesienia naukowe
W lipcu 2017 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) dokonała analizy trzech badań klinicznych z użyciem inhibitora zaprogramowanej śmierci komórki (programmed death 1, PD-1) pembrolizumabu w skojarzeniu z pomalidomidem lub lenalidomidem u chorych na szpiczaka: KEYNOTE-183, KEYNOTE
Zwrócono uwagę, że ryzyko leczenia badanym lekiem w skojarzeniu z pomalidomidem lub lenalidomidem może przewyższać potencjalne korzyści, z uwagi na większa liczbę zgonów odnotowaną u chorych leczonych pembrolizumabem w badaniach KEYNOTE-183 i KEYNOTE-185.

FDA dokonała szczegółowej analizy danych dotyczących leczenia pembrolizumabem w ramach badań klinicznych i pozostaje w ścisłym kontakcie z producentem leku, firmą Merck, co ma na celu dokładniejszą analizę i ustalenie przyczyn związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa chorych. Ponadto FDA zainicjowała ścisłą współpracę ze sponsorami innych badań klinicznych z użyciem inhibitorów PD-1 i PD-L1 w skojarzeniu z lekami immunomodulującymi.

FDA przypomniała w specjalnym komunikacie skierowanym do lekarzy i chorych, że pembrolizumab nie jest zarejestrowany w skojarzeniu z lekami immunomodulującymi u chorych na szpiczaka i w związku z tym nie powinien być stosowany w ramach takiej terapii.

W stanowisku FDA podkreślono, że chorzy leczeni Keytruda oraz innymi inhibitorami PD-1/PD-L1 powinni nadal być leczeni zgodnie z planem, ponieważ w tych przypadkach korzyści z terapii są nadal większe niż potencjalne ryzyko. Wyniki badań KEYNOTE-183 i -185 nie wpłynął też na inne, aktywne lub rekrutujące badania kliniczne z pembrolizumabem.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe