Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Folfirinox z losartanem skuteczną terapią neoadjuwantową w raku trzustki

Źródło: Damian Matusiak/ https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2734827
Autor: Marta Koblańska |Data: 13.06.2019
 
 
Rak trzustki charakteryzuje się bardzo niepomyślnym rokowaniem. Szansą na wyleczenie jest wczesne rozpoznanie, co umożliwia przeprowadzenie radykalnego leczenia chirurgicznego. W większości przypadków w momencie diagnozy zmiany nowotworowe są nieresekcyjne; skłania to do poszukiwania skutecznych terapii neoadjuwantowych. Jedną z nich przedstawiono na łamach prestiżowego czasopisma The JAMA Oncology.
Zespół naukowców z Harvard Medical School przeprowadził badanie oceniające skuteczność neoadjuwantowej terapii składającej się z 8 cykli FOLFIRINOX i losartanu w downstagingu miejscowo zaawansowanego raka trzustki. U pacjentów, którzy na podstawie badań obrazowych mogli zostać zakwalifikowani do operacji po otrzymanej terapii dodatkowo włączono chemioradioterapię (radioterapia plus kapecytabina). Zakwalifikowano 49 pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym rakiem trzustki, brakiem niewydolności nerek, wątroby i szpiku oraz statusem ECOG 0 lub 1.

39 pacjentów ukończyło 8 cykli leczenia, 10 nie ukończyło z powodu progresji choroby lub nietolerancji leczenia. Zaproponowana przez badaczy neoadjuwantowa terapia pozwoliła na zakwalifikowanie do zabiegu aż 42 z 49 pacjentów (86%), przy czym resekcję R0 (z ujemnymi marginesami) udało się uzyskać aż u 34 pacjentów - zważywszy na niezwykle agresywny przebieg raka trzustki taki wynik można uznać za sukces. Mediana przeżycia wolnego od choroby w badanej populacji wyniosła 17,5 miesiąca, a mediana przeżycia całkowitego 31,4 miesiąca. Wśród pacjentów poddanych resekcji podane czasy wyniosły odpowiednio 21,3 oraz 33 miesiące.

Autorzy podają, że w momencie zakończenia badania (przeprowadzanego w latach 2013 - 2018) przy życiu pozostało aż 27 z 49 pacjentów. Wydaje się zatem, że powyższy schemat terapii neoadjuwantowej może wielu pacjentom dać szansę na wyleczenie bądź znaczne przedłużenie życia.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe