Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Immunoterapia w leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca priorytetem

Autor: Maciej Chyziak |Data: 20.01.2020
 
 
Atezolizumab jest przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w immunoterapii nowotworów, które przywraca odpowiedź immunologiczną poprzez reagowanie z ligandem receptora programowanej śmierci PD-L1. Lek ten znany od kilku lat, dzięki nowym wskazaniom zaakceptowanym już przez FDA i EMA ma szanse wyraźnie wpłynąć na możliwość leczenia drobnokomórkowego raka płuca. Wystarczy tylko pozytywna decyzja Ministerstwa o finasowaniu tej terapii ze środków budżetowych.
Ostatnie lata przyniosły bardzo dużą zmianę w możliwościach leczenia raka płuca. Po decyzjach refundacyjnych z ostatnich 2 lat, również polscy lekarze mają możliwość leczenia w oparciu o najnowsze i najskuteczniejsze leki. Cieszą się z tych możliwości lekarze, pacjenci którym daje się większa nadzieje, ale… dotyczy to tych chorych, którzy chorują na niedrobnokomórkowego raka płuca. Ok 15 proc. chorych na raka płuca z ok. 25 tys. zachorowań rocznie (mniej więcej 3000 osób) to pacjenci, których dotyka rak płuca w postaci drobnokomórkowej i u tych chorych w dostępności do nowoczesnego leczenia występują białe plamy wymagające szybkiego uzupełnienia i to powinno być priorytetem na rok 2020.

Drobnokomórkowy rak płuca to niezwykle agresywny nowotwór – szybko podwaja swoją masę i w odróżnieniu od niedrobnokomórkowego raka płuca jego leczenie nie przynosi oczekiwanych efektów. Jest on co prawda wrażliwy na chemioterapię, ale komórki nowotworowe szybko uodparniają się na leczenie. Ma też skłonność do przerzutowania do kości, wątroby, ale przede wszystkim do ośrodkowego układu nerwowego. Rokowanie w przypadku tego nowotworu nie jest dobre. Tylko 5 proc. chorych ma szanse przeżyć 5 lat od rozpoznania choroby – czy możemy to zmienić?

We wrześniu tego roku w Unii Europejskiej została zarejestrowana pierwsza immunoterapia dla chorych na drobnokomórkowego raka płuca. W Polsce lek atezolizumab czeka już na refundację. Dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca to pierwszy nowy lek od 40 lat. To także szansa dla nich na dłuższe życie. I szansa, że być może będą żyć tak samo długo jak chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca.

- Wprowadzenie immunoterapii do leczenia chorych z DRP jest priorytetem najwyższego stopnia w nowotworze płuc na najbliższy czas. Dotychczasowe możliwości leczenia są ograniczone. Gdy nie ma przerzutów odległych – do wątroby, kości lub ośrodkowego układu nerwowego, a zmiany nowotworowe znajdują się jedynie w obrębie klatki piersiowej i w węzłach chłonnych, możemy zastosować chemioterapię i radioterapię, podczas której napromieniany jest guz i węzły chłonne śródpiersia – mówi dr Chmielewska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dodanie immunoterapii do chemioterapii sprawia, że leczenie może być efektywniejsze i przyjaźniejsze dla pacjentów. Pokazały to wyniki badania IMpower133.

– Atezolizumab to pierwszy od lat lek, który przynosi efekty terapeutyczne – wydłuża życie i poprawia jego jakość. Można go stosować w pierwszej linii u chorych w stadium rozsianym raka, gdy nie można zastosować radykalnej terapii – mówi prof. Kowalski. I dodaje: - To nie jest tak spektakularny efekt, jaki dzięki nowym terapiom udaje się uzyskać u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, ale jest to sukces.

- Dla pacjentów z rakiem drobnokomórkowym niezwykle cenny jest czas, który oni liczą w miesiącach, podczas gdy w pozostałych typach raka płuca – w latach. Dlatego tak ważne jest, aby chorym zaoferować dodatkowych kilka ostatnich miesięcy życia. To czas, kiedy mogą uczestniczyć w ślubie dziecka, przeżyć wspólnie święta, załatwić pilne sprawy - mówi Anna Żyłowska ze Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca.
Eksperci i przedstawiciele organizacji są zgodni w swoich przekazach. Bezwzględnie dodanie możliwości leczenia atezolizumabem dla chorych na DRP jest jednym z najwyższych priorytetów na 2020 rok aby osiągać lepsze wyniki leczenia oraz zwiększać komfort życia chorych. W publikacjach amerykańskich onkologów, już mówi się o zmianie paradygmatu pierwszej linii leczenia DRP i o tym, że z wyboru immunoterapia dodana do chemioterapii jest obowiązującym standardem (lub preferowaną opcją). Czekamy na to również w odniesieniu do polskich pacjentów.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.