Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Inhibitory kinazy MET w leczeniu brodawkowatego raka nerki – wyniki badania klinicznego II fazy

 
Standardowym postępowaniem u pacjentów z zaawansowanym brodawkowatym rakiem nerki jest podawanie sunitynibu, jednak już są dostępne inhibitory kinazy MET: kabozantynib, krizotynib i sawolytinib. W niedawnym badaniu opublikowanym na łamach „The Lancet" porównano skuteczność nowych leków.
Szacuje się, że około 15 proc. przypadków raka nerki stanowią pacjenci z typem brodawkowatym. Charakterystyczną cechą tego nowotworu jest aktywacja onkogenu MET zwanego również receptorem wątrobowego czynnika wzrostu. Standardowym postępowaniem u pacjentów z zaawansowanym brodawkowatym rakiem nerki jest podawanie sunitynibu, jednak już są dostępne inhibitory kinazy MET: kabozantynib, krizotynib i sawolytinib. W niedawnym badaniu opublikowanym na łamach Lancet porównano skuteczność nowych leków z sunitynibem.

Badanie przeprowadzono w 65 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Do badania zakwalifikowano pacjentów z rozsianym rakiem brodawkowatym nerki, którzy wcześniej otrzymali co najmniej jedną terapię z wyjątkiem leków, które były oceniane w badaniu. Pacjenci byli randomizowani do jednej z czterech grup: sunitynib, kabozantynib, krizotynib lub sawolytinib. Wszystkie leki były podawane doustnie, ale leczenie nie było zaślepione. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia wolny od progresji.

Łącznie przeanalizowano wyniki leczenia 147 zrandomizowanych pacjentów. Zastosowanie kabozantynibu wiązało się z wydłużeniem czasu wolnego od progresji (mediana: 9 miesięcy) w porównaniu z sunitynibem (5,6 miesięcy) (HR=0,60; 95% CI: 0,37-0,97). Nie odnotowano jednak korzyści z zastosowania krizotynibu lub sawolytinibu w porównaniu z sunitynibem. Najwięcej zdarzeń niepożądanych 3 lub 4 stopniach odnotowano w przypadku pacjentów leczonych kabozantynibem (74%), sunitynibem (69%), sawolitynibem (39%), a najmniej u leczonych krizotynibem (37%).

Zastosowanie u pacjentów z rozsianym brodawkowatym rakiem nerki inhibitora kinazy MET - kabozantynibu - pozwalało na wydłużenie czasu wolnego od progresji w porównaniu z sunitynibem.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe