ONKOLOGIA
Przewód pokarmowy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Laparoskopowa lub otwarta całkowita resekcja żołądka u pacjentów z rakiem żołądka: wyniki badania CLASS

Źródło: JAMA Oncology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 03.09.2020
 
 
Badanie o akronimie CLASS (The Chinese Laparoscopic Gastrointestinal Surgery Study) to prospektywne wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne, które miało porównać bezpieczeństwo laparoskopowej lub otwarty całkowitej gastrektomii z limfadenektomią u pacjentów z rakiem żołądka w I stopniu zaawansowania.
Badanie miało charakter non-inferiority, co oznacza, że analizowano czy metoda laparoskopowa nie jest gorsza od metody otwartej. Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmiertelność i częstość powikłań pooperacyjnych w ciągu 30 dniach po operacji.

W sumie 113 pacjentów zrandomizowano do gastrektomii laparoskopowej, a 114 do metody otwartej. Obie grupy badawcze nie różniły się w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego. Do powikłań w trakcie operacji doszło u trzech (2,9%) pacjentów z grupy laparoskopowej i czterech (3,7%) z grupy otwartej. Odsetki powikłań po operacji wynosiły odpowiednio u 18,1% i 17,4% pacjentów.

W omawianym badaniu wykazano, że laparoskopowa całkowita gastrektomia z limfadenektomią wiąże się z podobnym ryzykiem powikłań jak metoda otwarta.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe