Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Metformina nie poprawia wyników leczenia pacjentów z rakiem płuca w trakcie radio- i chemioterapii

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
W badaniu II fazy z randomizacją opublikowanym w „JAMA Oncology” sprawdzono wpływ metforminy na wyniki leczenia chorych w trakcie radio- i chemioterapii z powodu raka płuca. Stosowanie tego preparatu było dobrze tolerowane przez pacjentów, ale nie wykazano, aby poprawiało efekty leczenia onkologicznego.
Metformina jest lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 2. Opublikowane do tej pory retrospektywne badania sugerowały, że może ona zmniejszać ryzyko powstawania nowotworów oraz poprawiać rezultaty leczenia onkologicznego.

W badaniu II fazy z randomizacją opublikowanym w „JAMA Oncology” sprawdzono wpływ stosowania metforminy na wyniki leczenia chorych w trakcie radio- i chemioterapii z powodu raka płuca. 167 nieobciążonych cukrzycą chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca w III stadium zaawansowania losowo przydzielono do grupy otrzymującej radioterapię, chemioterapię i metforminę (86 osób) oraz do grupy kontrolnej z radioterapią i chemioterapią (81 osób).

Stosowanie metforminy w trakcie radio- i chemioterapii było dobrze tolerowane przez chorych, ale nie wykazano, aby jej podawanie poprawiało wyniki leczenia. Jednoroczny czas wolny od progresji choroby wyniósł 60,4 proc. w grupie kontrolnej i 51,3 proc. w grupie stosującej metforminę, a jednoroczne przeżycia w obu grupach wynosiły 80 proc.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.