SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
NEJM: Chemio-radioterapia lepsza u starszych chorych z glejakiem niż sama radioterapia
 
Działy: Aktualności
Chemio-radioterapia przez dodanie temozolomidu u starszych chorych na glejaka poprawia przeżycie w porównaniu z leczeniem tylko radioterapią i jest już nowym standardem opieki, wynika z badania opublikowanego w New England Journal of Medicine.
Połączenie to stanowi standard u młodszych chorych już od dekady, ale obecnie została udowodniona jego przewaga nad sama radioterapią także u starszych chorych.

W nowym badaniu chemio-radioterapia poprawiła zarówno przeżycie całkowite jak i przeżycie wolne od progresji choroby, ale korzyści akcentowały się najbardziej u chorych z anomalia genetyczną MGMT związaną z lepszą odpowiedzią na chemioterapię i dłuższym przeżyciem tych pacjentów.

Zdaniem kanadyjskich badaczy choć glejak niewspółmiernie dotyka starszych pacjentów, nie ma jasnych wytycznych ich leczenia a praktyka różni się w zależności od miejsca na świecie. To randomizowane badanie jednak dostarcza pierwszych dowodów, że chemioterapia w połączeniu ze skrócona radioterapią znacząco wpływa na wydłużenie przeżycia bez uszczerbku na jakości życia – podkreślają badacze.
Badanie objęło 562 chorych w wieku 65 lat i starszych ( średnia wieku 73 lata, 165 chorych miało MGMT) ze świeżą diagnozą glejaka w celu leczenia tylko radioterapią (40 Gy w 15 frakcjach) lub radioterapią z czynnikiem towarzyszącym i adjuwantowym temozolomidem.

Mediana przeżycia całkowitego okazała się znacząco lepsza w grupie, która otrzymywała terapię skojarzoną: 9,3 miesiąca z radioterapią i temozolomidem i 7,6 miesiąca tylko z radioterapią, co oznacza 33 procentowe zmniejszenie ryzyka śmierci. Badacze odkryli także, że pacjenci przechodzący jedynie biopsję żyli krócej w porównaniu do tych, którzy poddani zostali częściowej lub zupełnej resekcji.

Zauważono także różnicę w zależności od grup wiekowych. Pacjenci w wieku 65-70 lat wykazywali medianę przeżycia całkowitego 8,7 miesiąca z chemio-radioterapią i 8,3 miesiąca tylko z radioterapią. Różnica u pacjentów w wieku 71-75 lat była jeszcze większa: 9,3 miesiąca versus 7,6 miesiąca. W najstarszej grupie 76 lat i starszych wyniosła 10 miesięcy versus 7,1 miesiąca.

Największe korzyści odnośnie przeżycia odniosło 165 chorych ze statusem MGMT. W tej grupie przeżycie całkowite podwoiło się po dodaniu temozolomidu i wyniosło 13,5 miesiąca wobec 7,7 miesiąca dla samej radioterapii.
 
Redaktor naczelny:
dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz - Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Kliniczny im. H Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2. Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe