ONKOLOGIA
Mięsaki tkanek miękkich, kości i GIST
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Nowy radiouczulacz - NBTXR3 - skuteczny w leczeniu mięsaków tkanek miękkich

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30326-2/fulltext#%20
Odpowiedź na przedoperacyjną radioterapię u dorosłych pacjentów z mięsakiem tkanek miękkich można uzyskać tylko u niewielu pacjentów, jednak skuteczność tej metody można zwiększyć, o czym przekonał wieloośrodkowy zespół badaczy. Wyniki ich pracy ukazały się na łamach The Lancet Oncology.
Wrażliwość tkanek na radioterapię można poprawić, stosując tzw. radiouczulacze. Zespół naukowców m.in. z Francji, Hiszpanii, Holandii i Polski zbadał zastosowanie NBTXR3 (tlenek hafnu) u pacjentów powyżej 18. roku życia z miejscowo zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich o dowolnym gradingu, wymagających przedoperacyjnej radioterapii. Kolejnymi kryteriami kwalifikacji do badania były stan sprawności wg WHO 0–2 i oczekiwana długość życia co najmniej 6 miesięcy. Przeprowadzono randomizowane badanie, w którym pacjenci zostali losowo przydzieleni (1: 1) do grupy otrzymującej NBTXR3 i następnie radioterapię (50 Gy w 25 frakcjach) lub samą radioterapię; następnie wszyscy pacjenci zostali poddani operacji.

87 pacjentów znalazło się w grupie badawczej, a 89 w kontrolnej. Całkowitą odpowiedź w badaniu histopatologicznym odnotowano u 14 (16%) z 87 pacjentów w grupie otrzymującej NBTXR3 i u 7 (8%) z 89 w grupie otrzymującej samą radioterapię (p=0,044). W obu grupach najczęściej występującym zdarzeniem niepożądanym (od 3. do 4. stopnia) były powikłania w obrębie rany pooperacyjnej (po 9% w obu grupach). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z podawaniem radiouczulacza były bóle w miejscu wstrzyknięcia (4%) i epizody spadku ciśnienia tętniczego (4%). Poważne zdarzenia niepożądane wystąpiły u 39% pacjentów w grupie NBTXR3 i 30% pacjentów w grupie leczonej wyłącznie radioterapią; co najważniejsze, nie wystąpiły zgony związane z leczeniem.

Zastosowanie nanocząsteczek tlenku hafnu jako radiouczulacza jest dalej testowane. Trwają badania nad jego skutecznością w poprawianiu wyników radioterapii nowotworów głowy i szyi, raka odbytnicy i prostaty. Ich wyniki pojawią się w ciągu kilku- kilkunastu miesięcy.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.