Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Organizacje pacjenckie apelują o zmianę modelu opieki nad chorymi na raka jajnika

Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Polskie Amazonki Ruch Społeczny
– Biorąc pod uwagę wskaźniki epidemiologiczne, jak również konieczność poprawy skuteczności opieki nad pacjentkami z rakiem jajnika, wnosimy o podjęcie niezbędnych działań – czytamy w piśmie do ministra zdrowia. Sygnatariuszki wnoszą prośbę o intensyfikację prac nad modelem Ovarian Cancer Units oraz o refundację nowoczesnych terapii.
Rak jajnika to piąty najczęściej występujący nowotwór wśród Polek. Rocznie dotyka około 3,5 tys. kobiet. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej umieralność z powodu tego nowotworu jest w Polsce o ponad 15 punktów procentowych wyższa. Sygnatariuszki apelu skierowanego do ministra zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i parlamentarzystów postulują o wdrożenie rozwiązań umożliwiających wczesną diagnostykę oraz odpowiednie leczenie tej choroby. Pod apelem podpisały się Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Stowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas”, Stowarzyszenie Niebieski Motyl i Stowarzyszenie Eurydyki.

Sygnatariuszki wnoszą prośbę o intensyfikację prac nad modelem Ovarian Cancer Units, umożliwiającym koncentrację chirurgii raka jajnika oraz prowadzenie niezbędnego leczenia uzupełniającego lub rehabilitacji możliwie blisko miejsca zamieszkania pacjentek. Zachęcają jednocześnie, by korzystać z najlepszych doświadczeń międzynarodowych i angażować do współpracy wszystkich zainteresowanych.

Zdaniem organizacji niezbędne jest powołanie rejestru klinicznego raka jajnika, umożliwiającego monitorowanie jakości i efektywności opieki nad pacjentkami i udostępnienie zagregowanych informacji w domenie publicznej (w tym na stronie internetowej projektu „Zdrowe dane”). Ponadto wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego powinny być przygotowane i opublikowane w formie obwieszczenia ministra zdrowia.

W apelu znalazł się również postulat nowelizacji schematu leczenia systemowego finansowanego ze środków publicznych, umożliwiający otrzymanie nowoczesnych terapii przez chore, u których nie występują mutacje w genie BRCA1/BRCA2, czyli u ok. 80 proc. pacjentek.

Autorzy pisma wskazują także na potrzebę zapewnienia odpowiednich kadr medycznych zajmujących się opieką nad pacjentkami, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy specjalistów, pielęgniarek i diagnostów.

– Liczymy na zaangażowanie instytucji administracji rządowej oraz wsparcie wszystkich stron debaty parlamentarnej dla naszych dążeń – podkreśliły organizacje, deklarując jednocześnie gotowość do współpracy i pełne zaangażowanie na rzecz wszelkich działań przyczyniających się do poprawy losu pacjentek oraz standardu opieki nad nimi.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.