Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ozymertynib w leczeniu uzupełniającym chorych na raka płuca – znakomite wyniki badania ADAURA pokazane w czasie tegorocznego kongresu ASCO

Źródło: ASCO, KS
Autor: Maciej Chyziak |Data: 01.06.2020
 
 
Tagi: ASCO
Podczas tegorocznego kongresu ASCO (ang. American Society for Clinical Oncology) zaprezentowane zostały wyniki badania klinicznego 3. fazy ADAURA. Spektakularne dane ujawnione w prezentacji mają szansę zmienić praktykę kliniczną.
Zastosowanie ozymertynibu w leczeniu uzupełniającym po zabiegu chirurgicznym chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania II-IIIA z obecnością mutacji w genie EGFR istotnie wydłuża czas wolny od choroby (ang. disease free survival, DFS). Po dwóch latach nie stwierdzono nawrotu choroby u 90% chorych w ramieniu z ozymertynibem i u 44% chorych w ramieniu z placebo. Zastosowanie ozymertynibu zmniejsza ryzyko nawrotu choroby lub zgonu o 83% w porównaniu do placebo.

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia uzupełniającego ozymertynibem po zabiegu chirurgicznym u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością mutacji aktywującej w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor, EGFR) oceniano w wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym III fazy ADAURA. Do badania włączono 682 chorych na niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną mutacją aktywującą w genie EGFR w stopniu zaawansowania IB-IIIA. Chorych w sposób losowy przydzielono do ramienia otrzymującego w leczeniu uzupełniającym ozymertynib (n=339) lub do ramienia otrzymującego placebo (n=343). Chorzy musieli wcześniej zostać poddani radykalnemu zabiegowi operacyjnemu, dopuszczano również chemioterapię uzupełniającą. Spośród chorych włączonych do badania 31% było w stopniu zaawansowania IB, a 69% w stopniu zaawansowania II/IIIA. Większość stanowiły kobiety (68%).


Po raz kolejny na dużym kongresie onkologicznym Ozymertynib, wystepuje w jednej z glównych ról wśród leków na raka płuca. w 2019 roku wyniki badania Flaura zmieniły "Standard of Care" w leczeniu EFGR+ zaawansowanego NDRP przesuwając ten lek do pierwszej linii leczenia (ASCO, ESMO) a teraz wsród komentarzy światowych liderów panuje opinia, że można spodziewać się tego samego w leczeniu uzupełniającym.

Ozymertynib jest drobnocząsteczkowym inhibitorem kinazy tyrozynowej EGFR 3. generacji zarejestrowanym do leczenia I linii chorych na zaawansowanego raka płuca z obecnością mutacji aktywującej w genie EGFR (delecja w eksonie 19 lub mutacja L858R w eksonie 21). W ramach badania klinicznego ADAURA chorzy przyjmowali ozymertynib doustnie w dawce 80 mg na dobę przez okres maksymalnie 3 lat.
U chorych w stopniu zaawansowania II-IIIA zastosowanie ozymertynibu w leczeniu uzupełniającym prowadzi do redukcji ryzyka nawrotu choroby lub zgonu o 83%. Po dwóch latach nawrotu choroby nie stwierdzono u 90% chorych w ramieniu z ozymertynibem i u 44% chorych w ramieniu z placebo. W całej populacji chorych (stopień zaawansowania IB-IIIA) redukcja ryzyka nawrotu choroby lub zgonu w ramieniu z ozymertynibem wynosi 79% w porównaniu do ramienia z placebo. Po 2 latach nawrotu choroby nie stwierdzono u 79% chorych w ramieniu z ozymertynibem i 53% chorych w ramieniu z placebo.
Dane dotyczące czasu przeżycia całkowitego nie są jeszcze dostępne.

Jako wydawca serwisu eOnkologia, chcąc przybliżyć to co zostało opublikowane w czasie ASCO Virtual Meeting zapraszamy na omówienie wybranych badań, podczas webinarium TOP ASCO NEWS które odbędzie się 10.06 o godz. 20:00 połączymy się ze specjalistami i omówimy najnowsze, najbardziej spektakularne doniesienia z amerykańskiego kongresu.
Zarejestruj się już dziś, a my przypomnimy Ci o webinarium TOP ASCO NEWS >>>
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.