ONKOLOGIA
Płuco i opłucna
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pembrolizumab podwaja 5-letni współczynnik przeżycia pacjentów w raku płuca (LBA51)

Źródło: ESMO
Autor: Maciej Chyziak |Data: 23.09.2020
 
 
Przedstawiona na wirtualnym kongresie ESMO aktualizacja badania Keynote-024 pokazała podwojenie wskaźnika pięcioletnich przeżyć całkowitych (OS) u pacjentów leczonych pembrolizumabem vs leczeni chemioterapią na bazie platyny przy PD-L1 ≥ 50%
Kwalifikujących się pacjentów losowo przydzielano do grupy pembro (200 mg co 3 tygodnie przez maksymalnie 35 cykli [∼2 lata]) lub chemioterapii. Randomizację stratyfikowano według ECOG PS (0/1), histologii i regionu.

Pacjenci przydzieleni losowo do chemioterapii, którzy mieli PD i spełniali kryteria kwalifikacji, mogli przejść na monoterapię pembro. Pacjenci przydzieleni losowo do grupy pembro, którzy ukończyli 2 lata terapii lub zaprzestali leczenia pembro po osiągnięciu CR, a następnie mieli chP, kwalifikowali się do drugiego cyklu monoterapii pembrolizumabem.

Punkty końcowe obejmowały PFS (pierwotne); OS, ORR i bezpieczeństwo (drugorzędne); i czas trwania odpowiedzi (eksploracyjny).
Na potrzeby tej analizy badacze oceniali odpowiedź / PD zgodnie z RECIST wersja 1.1.
305 pacjentów zostało zrandomizowanych (pembro, 154; chemo, 151).

Odczyt danych na 1 czerwca 2020 r.
Zakres czasu od randomizacji do odcięcia danych wynosiła 59,9 (55,1–68,4) mies. 83 (55,0%) pacjentów zrandomizowanych do chemioterapii przeszło do pembro.
Wśród wszystkich leczonych chorych częstość występowania związanych z leczeniem zdarzeń niepożądanych stopnia 3–5 wynosiła 31,2% w grupie pembro w porównaniu z 53,3% w przypadku chemioterapii.

Pembrolizumab nadal wykazuje poprawę w OS w porównaniu z chemioterapią jako leczenie pierwszej linii przerzutowego NDRP z PD-L1 TPS ≥ 50%. Pomimo wysokiego wskaźnika krzyżowania, 5-letni OS był w przybliżeniu podwojony wśród pacjentów, którzy otrzymali pembrolizumab (31,9% vs 16,3%). Mniej pacjentów, którzy otrzymali pembro, doświadczyło AE stopnia 3–5 w porównaniu z tymi, którzy otrzymali chemię.
W przypadku monoterapii pembrolizumabem obserwowano długotrwałe OS i trwałe odpowiedzi.


- Myślę, że to niezwykle zachęcające dla pacjentów, u których zdiagnozowano raka płuc, aby mogli myśleć o życiu przez pięć lat lub dłużej od chwili zdiagnozowania. Zanim pembrolizumab pojawił się na scenie, pięcioletni okres przeżycia w tej grupie pacjentów był na poziomie 5% - skomentował wyniki Scot Ebbinghaus, wiceprezes Merck ds. Badań klinicznych.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe