Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Polski kandydat na lek onkologiczny – kolejne pozytywne wyniki badań

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Materiały prasowe
Raport z badań przeprowadzonych przez Certis Oncology Solutions Inc. z USA („CERTIS") nad polskim kandydatem na lek onkologiczny wskazują, że PolEpi może mieć silniejsze działanie przeciwnowotworowe w raku jajnika niż stosowany obecnie w jego leczeniu chlorowodorek epirubicyny.
– Badania CERTIS to kolejny krok na drodze, jaką musi przejść nasz kandydat na lek onkologiczny, zanim będziemy mogli podjąć działania zmierzające do wdrożenia technologii na rynek. Celem całego procesu jest weryfikacja możliwości stworzenia skuteczniejszego i bezpieczniejszego leczenia onkologicznego niż obecnie stosowane terapie. Między innymi dlatego przeprowadzono badania porównawcze PolEpi z chlorowodorkiem epirubicyny stosowanym np. w leczeniu raka jajnika. Mamy już kolejne wskazanie na to, że PolEpi ma potencjał do efektywniejszego hamowania wzrostu nowotworów. Jak wynika z badania CERTIS, PolEpi lepiej i dłużej gromadzi się w guzie niż chlorowodorek epirubicyny – tłumaczy prof. Tomasz Ciach, członek zarządu NanoGroup S.A. i ekspert z dziedziny nanotechnologii.

Badania CERTIS prowadzono m.in. w celu określenia biodystrybucji chlorowodorku epirubicyny i PolEpi w ortotopowym modelu CRT_OV_00367 ludzkiego raka jajnika (guz i jajnik) oraz w różnych organach i różnych punktach czasowych. Stwierdzono m.in. że PolEpi w większym stopniu akumuluje się w guzie oraz pozostaje w nim dłużej niż chlorowodorek epirubicyny, a także w większej ilości i na dłuższy czas gromadzi się w większości narządów (serce, nerki, wątroba oraz mózg).

To nie pierwsze pozytywne wyniki badań nad PolEpi w 2022 r. Podobne wnioski zawarte były także w badaniach innego amerykańskiego ośrodka Champions Oncology Inc., o czym NanoGroup komunikowała w marcu – w tamtym raporcie informowano o tym, że badanie wskazało na większe okno terapeutyczne PolEpi niż wolnego chlorowodorku epirubicyny.

– Dotychczasowe wyniki potwierdzają nasze własne obserwacje, że PolEpi, a szerzej patrząc enkapsulacja w nanocząstkach polisacharydowych, ma duży potencjał przeciwnowotworowy. Co więcej, na podstawie badań wiemy również, że zastosowana przez nas technologia dostarczania czystych nanocząstek polisacharydowych nie wykazała toksyczności, co otwiera możliwość ich zastosowania również w innych wskazaniach medycznych niż rak jajnika. Np. przenikanie nanocząstek do mózgu daje nadzieję na leczenie nowotworów tego organu przy wykorzystaniu opracowanej przez nas technologii – podsumowuje prof. Tomasz Ciach.

NanoGroup jest platformą rozwoju nowych, bezpiecznych technologii ukierunkowanych na ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Dostarcza innowacyjne rozwiązania, które mogą poprawić efektywność istniejących terapii, a także pomóc wdrożyć zupełnie nowe technologie lekowe, ograniczając ryzyko i skracając ich drogę rynkową.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.